Ännu en bransch i utförsbacken

Bokmässan i Göteborg första dagen i torsdags var endast för professionellt folk, men trängseln kontrasterar starkt mot bokförlagens allt svårare ekonomiska läge. Ett tecken på detta är ökningen av äldre osålda böcker som reas ut med rabatt till mässbesökarna. Men mängden nya böcker är också mycket omfattande på de flesta områden, trots vikande försäljningssiffror.

Fler utställare, särskilt mindre tryckerier, än förr erbjuder hjälp till refuserade författare att ge ut på eget förlag.

Stödköpte ett par böcker av en förläggare som svor över hur olönsamt det är att ge ut nytt. Kvitto? Nej, det fanns inte att få. Sarkastiskt frågade jag om kunden ska skicka in momsen själv direkt till Skatteverket.

TV och skriverier i pressen om författare gör att de mest kända namnen säljer ännu mer medan de mindre kända hankar sig fram. Ett svårt problem är att de offentliga biblioteken kraftigt minskat inköpen de senaste åren.

Huvudproblemet i framtiden är sannolikt läsplattorna.

Allt fler andra prylar saluförs, några med anknytning till böcker, som läsglasögon och lyxiga bläckpennor. Nu kommer också alltmer tingeltangel. Bokmässan själv verkar blomstra, minglet är en stark dragningskraft.

Men att skälla på bokförlagen för att de blivit mer kommersiella, som vi ser på många kultursidor, visar brist på förståelse för krisens allvar.

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>