Lyckas Solar Orbiter lösa solens mysterier?

Rymdsond framför sol.

De närmaste åren kan bli avgörande för vår förståelse av solen, hur dess inre fungerar och ge svar på en rad hittills olösta mysterier, såsom variationerna i vad astronomer kallar rymdväder. Om fluktuationerna i den strålning av elektriskt laddade partiklar kan förutses, kan det hjälpa att skydda avancerad teknik och kraftnät här på jorden lika väl som astronauter på långa rymdfärder.

Förhoppningarna grundar sig på en rad nya rön, och på uppskjutningen av den europeiska Solar Orbiter i början av februari. Tillsammans med data från Nasas Parker Solar Probe, som sköts upp för ett och ett halvt år sedan, står vi enligt rymdforskare inför en ny era i forskning om solen. Och med bättre förståelse av vår närmaste stjärna följer naturligtvis djupare kunnande om universums övriga stjärnor.

Till förväntningarna läggs också nya rön från teleskop här på jorden. Helt nyligen publicerades bilder av solen med den hittills högsta upplösningen. Om vi vant oss att se stjärnan som en relativt homogen gul glob, visades i stället en pulserande yta av dynamiskt skiftande färger. Bilderna togs av Inouye-teleskopet på Hawaii. Värt att notera är att teleskopet ännu inte formellt är klart, verksamheten planeras starta på allvar i juli. Men redan resultatet av detta första test var banbrytande. Teleskopet har en primär spegel med fyra meters diameter, och det krävs 11 kilometer av underjordiska rör för att kyla den alstrade hettan. Teleskopet har döpts efter en tidigare senator vars arbete gjorde Hawaii till en astronomisk pionjär.

Parker Solar Probe ligger i en bana som under farkostens beräknade livstid på sju år ska genomföra 24 djupdykningar för att ta sig allt närmare solen. Den 29 januari gjorde den sin fjärde dykning och satte två nya rekord: Hastigheten uppmättes till 393 044 kilometer i timmen, och den kom så nära som 18,6 miljoner kilometer från solen. Båda var rekord för en farkost som är tillverkad av människor, och i båda fallen innehade Parker också de tidigare rekorden. Som bäst väntas Parker komma så nära som 6,9 miljoner kilometer från stjärnan.

Leif Bergström text

Läs hela artikeln i papperstidningen.