KSF Media tar in affärsmagasinet Forum

forum_hbl_webb

Affärsmagasinet Forum blir en del av KSF Media och Hufvudstadsbladet. På det här sättet förstärker HBL sin ekonomibevakning, samtidigt som Forum fortsättningsvis utkommer som en självständig tidning.

Meningen är att Forums redaktion från årsskiftet utgör en del av HBL:s redaktion för ekonominyheter samtidigt som tidningen också fortsätter med en egen organisation. Det betyder att HBL får en möjlighet att noggrannare än nu följa med skeenden och trender inom ekonomi och näringsliv.

– Vi har i våra läsarundersökningar sett att våra läsare gärna vill ha mera ekonominyheter på svenska. Det här är ett sätt att svara på de önskemålen, säger HBL:s chefredaktör Susanna Landor.

Ambitionen är att öka det ekonomiska innehållet både i HBL:s och Forums digitala kanaler. HBL strävar efter en ökning även i den tryckta tidningen.

– Jag ser för min del det här som en fin möjlighet att stärka den ekonomiska bevakningen och näringslivsbevakningen på svenska i Finland. Gemensamt når vi ut till fler med vår journalistik än vad en ensam aktör skulle göra, säger Forums chefredaktör Heidi Furu.

Forum gjorde i våras en läsarundersökning som visade att läsarna är nöjda med tidningens innehåll. Forum vill därför behålla sin identitet och fortsätta att producera innehåll för den primära målgruppen, ingenjörer, diplomingenjörer och ekonomer, understryker Furu.

Hon tror att det kan innebära utmaningar att kombinera ett dagligt nyhetsjobb med produktionen av tidskriften till en början.

– Men vi har ett bra team som kan göra jobbet och vi inleder nu rekryteringen av ytterligare en journalist.

KSF Media tar över Konstsamfundets majoritetsandel av aktierna i Affärsmagasinet Forum. De resterande aktierna ägs av föreningarna DIFF – Ingenjörerna i Finland, Tekniska föreningen i Finland TFiF, ekonomföreningen Niord, ekonomföreningen Merkur, Ekonomiekandidatföreningen och Baraviföreningen.

Affärsmagasinet Forum utkommer i dagsläget med tio nummer per år. Upplagan ligger kring 11 000. Heidi Furu fortsätter som chefredaktör för tidningen och redaktionen flyttar in i HBL:s lokaler i centrala Helsingfors.