Konsumenternas förtroende stärktes en aning i februari

De finländska konsumenternas tilltro till ekonomin steg i februari men är fortfarande under långtidsmedeltalet.

I februari var konsumenternas förtroendeindikator 8,3 jämfört med 3,4 i januari. Februarisiffran är dock klart lägre än för ett år sedan när förtroendeindikatorn hade värdet 20, uppger Statistikcentralen.

I februari förbättrades konsumenternas syn på den egna möjligheten att spara pengar, samt på förväntningarna på den allmänna ekonomiska utvecklingen. Däremot försvagades konsumenternas tro på den egen ekonomin en aning, och är fortfarande lägre än långtidsmedelvärdet.

I februari oroade sig sysselsatta konsumenter också en aning för att själva råka ut för arbetslöshet. Vidare ansåg konsumenterna i februari att det är mer fördelaktigt att spara jämfört med att köpa kapitalvaror eller att ta lån, uppger Statistikcentralen.

För barometern intervjuades den 1–17 februari 1 521 personer bosatta i Finland.