Kommunisternas och nazisternas samarbete ledde till kriget

Under firandet av Andra Världskrigets slut har jag i press, radio och TV endast ett fåtal gånger sett bakgrunden till kriget beskriven, Molotov-Ribbentrop-pakten. De båda utrikesministrarna i Sovjetunionen och Tyskland gjorde 1939 på uppdrag av Stalin och Hitler upp om att dela Europa mellan sig.

Sovjet tog de baltiska länderna och inledde Vinterkriget mot Finland, Tyskland gick in i Polen. Dessutom avtog ländernas propaganda mot varandra, Ryssland levererade olja och andra råvaror till Tyskland.

Först 1941 efter nästan två år bröt Hitler pakten och gick in i Sovjet, då började enligt rysk terminologi ”det stora fosterländska kriget” som ledde till att östra Europa förslavades under nästan ett halvt sekel.

USA levererade mot slutet av kriget stora mängder livsmedel och annat till Sovjet vilket bidrog till man kunde vinna över Tyskland. Hjälteglorian passar mycket illa på Stalin och Kommunistpartiet eftersom deras tidigare pakt med Hitler och nazisterna ledde till Andra Världskriget.

Normalt brukar journalister försöka beskriva bakgrunden till krig och andra konflikter. Märkligt att man sällan gör det i samband med den moderna världens allra största katastrof – att det var kommunister och nazister som gemensamt ställde till den.