Koka groda

Game over. Med Donald Trump i Vita Huset och klimatskeptiker vid ledande positioner kan klimatet igen bli en politisk, snarare än vetenskaplig fråga. Foto: Flickr

Vi är blinda för smygande förändring, likt grodan i den metaforiska kastrullen.

En groda som läggs i en kastrull med hett vatten hoppar ut direkt. Läggs grodan däremot i en kastrull med kallt vatten som sedan sakta värms upp så simmar det amfibiska kräket runt i det allt hetare vattnet tills den kokar ihjäl. Så lyder en populär myt.

En stor del av den globala uppvärmningen drivs av haven. Ett varmare hav innebär bland annat försurning, döda korallrev samt artförflyttning. Enligt forskning vid Berkeley har världshavens temperatur stigit nästan dubbelt så fort jämfört med tidigare uppskattningar, med 0,12 grader Celsius per årtionde sedan 2000. Ännu 2013 rapporterade FNs klimatpanel IPCC att uppvärmningen av havs­temperaturen, som observerats sedan den senare halvan av 1900-talet, eventuellt skulle ha planat ut. Klimatskeptikerna jublade. Tyvärr stämmer det inte.

Ocean av data. Hur bestäms havstemperaturen egentligen, det handlar ju om enorma mängder diväteoxid (H2O) och relativt få mätpunkter?

Tidigare estimerades havstemperaturen med vatten som leddes genom båtars maskinrum. Metoden ersattes senare med bojar som tenderar att rapportera lite kallare temperaturer eftersom de mäter vattnet direkt från haven. Nu har alltså forskare vid Berkeley korrigerat dessa uppgifter med hjälp av oberoende data från satelliter, flöten samt bojar.

Samma sorgliga trend som går att skönja i haven gäller även luften och atmosfären. År 2014 var det varmaste året sedan mätningarna började på 1800-talet. År 2015 var medeltemperaturen ännu högre och 2016 slog alla rekord. 

Det nya normala. Visserligen förklaras de extrema temperaturerna under de senaste tre åren delvis av det cykliska väderfenomenet El Niño i Indiska oceanen och Stilla havet, som är över för tillfället. I och med La Niña, El Niños motsats som tillsammans bildar den södra oscillationen, kan vi förvänta oss att 2017 blir något kyligare än 2015 och 2016.

Men det är tillfälligt: 2017 blir antagligen varmare än (på den tiden) rekordvarma 2014, sen stiger temperaturen successivt igen. På detta sätt blir det som tidigare var extremt det nya normala. 

”Alternativa fakta”. Under vintern eller vid tillfälliga köldknäppar brukar de fakta­resistenta tvärsäkert utbrista: ”Vad var det jag sa! Klimatförändringen är en bluff!”

Diskussioner om klimatfrågor brukar tyvärr ofta handla om värderingar, människosyn och tekniktroende, snarare än fakta. Vid heta frågor gäller det att hålla huvudet kallt. Likt Winston Churchill.

Hösten 1942 firade britterna sin dittills största militära triumf i andra världskriget då ”Ökenräven” general Erwin Rommel slogs tillbaka i Egypten vid el-Alamein, en vändpunkt som senare gav de allierade kontroll över Medelhavsregionen. Mitt i seger­ruset klargjorde Churchill: ”Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, slutet på början.” 

Torsten Fagerholm text