Kenneth Ekman årets teknologidirektör

Kenneth Ekman från Karleby har valts till Årets teknologidirektör 2013.

Kenneth Ekman är vd på Karlebyföretaget CrisolteQ som specialiserat sig på återvinning inom kemiindustrin. CrisolteQ tar fram metoder som tar tillvara värdefulla komponenter i den kemiska industrins biströmmar. Bolaget använder material som det självt utvecklat för att separera och återvinna industrimetaller som normalt är svåra att återvinna. Sådana är bland andra kobolt, rhenium, nickel och värdemetaller. De kan återanvändas bland annat i batterier för datorer och smarttelefoner samt i katalysatorer som används inom kemikalietillverkning.

Det är Teknikakademien (TAF) som beviljar priset Årets CTO (CTO, Chief Technology Officer) till en teknologidirektör som med sitt arbete har främjat sitt företags teknologiska kompetens och tillväxtmöjligheter, och som är en inspirerande ledare som aktivt medverkar i samhälleliga nätverk. TAF organiserar CTO-priset i samarbete med Spinverse Oy, Finlands Näringsliv och Sitra.

Till skillnad från tidigare år beslöt juryn den här gången att ge priset till ett litet uppstartsföretag. Det fanns ett tjugotal starka kandidater från såväl stora som små företag. Enligt juryns ordförande Yrjö Neuvo ville juryn med sitt val också signalera att Finland absolut behöver fler teknologiföretagare.

”Med sin forskarbakgrund representerar Kenneth Ekman precis den typen av entreprenörskap som Finland behöver. CrisolteQ är redan hans andra företag. Nu är Ekman företagare i en bransch som i framtiden blir allt viktigare. Verksamheten bygger på patenterade uppfinningar, företaget har vuxit och är ekonomiskt framgångsrikt. Ekman är ett typexempel på hur ny kemiindustri kan byggas i Finland”, säger Neuvo i ett pressmeddelande.

Själv hoppas Kenneth Ekman att priset ska inspirera så många forskare som möjligt att välja en karriär som akademisk företagare.

”Jag är nöjd över att jag redan i nästan 20 års tid har kunnat försörja mig själv och min familj som företagare och kunnat skapa arbetstillfällen åt andra, i synnerhet unga. Det har varit väldigt belönande att kunna överföra idéer från forskning till industriell produktion och att följa deras utveckling. Jag ser det också så att jag med skattemedel har fått en högklassig akademisk utbildning gratis och att min uppgift därför är att skapa arbetstillfällen åt andra.”

I år kommer CrisolteQ att gå in i en ny fas i och med att bolaget börjar vidareförädla material till slutprodukter vid Kemira Abp:s aluminiumsulfatfabrik i Harjavalta.

”För CrisolteQ är det här en utmärkt lösning. I Harjavalta finns infrastruktur, lokaler och produktionsapparatur som vi kan utnyttja, och Kemiras personal har det processkunnande som behövs i synnerhet då man hanterar stora materialströmmar. Vi försöker också locka andra kemiska start-up-företag till området. Långt skridna förhandlingar pågår redan med flera aktörer”, berättar Kenneth Ekman.