Japan kan halveras till nästa sekelskifte

Inse ditt värde. Karriärcoachen Noriko Kimura tycker att japanska kvinnor bör inse sitt värde. “Det är säljarens marknad eftersom det är sådan brist på arbetskraft. ’Samma lön som männen, minst’ är mitt råd till kvinnorna”, säger hon.

Japans befolkningsutveckling är en tidsinställd bomb. En liknande utveckling står Finland inför, och i båda fallen sticker beslutsfattarna helst huvudet i busken.

Det räcker att åka halvannan timme utanför Tokyo för att man ska se skillnaden. Längre bort än så har vildsvinen redan tagit över. Åkrarna är igenvuxna och butikernas rulljalusier är neddragna och fastrostade.

Medan Japans megastäder fortsätter att växa töms landsbygden på människor och service.

“Klockan är fem och arbetsdagen är slut. Tack för att ni fortsätter att arbeta hårt. Ta hand om varandra.”

En raspig högtalare talar för döva öron i den nästintill övergivna byn. I Nichitsu är det dock ingen som går hem från jobbet eftersom här knappt finns några människor, än mindre några jobb.

De mest dystra prognoserna talar om att Japans befolkning kommer att mer än halveras fram till år 2100 – det vill säga från dagens 127 miljoner till knappa 50 miljoner på en genomsnittlig livstid (81 år). Fortsätter man extrapolera kurvan kommer, enligt vissa forskare, den sista japanen att dra sin sista suck någonstans kring år 2600.

Lågkvalificerade manuella jobb. Efter att ha skjutit ifrån sig problemet in i det längsta gav premiärminister Shinzo Abe i somras klartecken för en reform som öppnar för att Japan ska ta emot uppemot en halv miljon så kallade trainees under de närmaste åren. Tidigare har det krävts universitetsexamen för att arbetstillstånd i Japan, nu ska det räcka att man är frisk och “har en vilja att lära sig japanska” för att få ett femårigt tillstånd att vistas och arbeta i landet.

Reformen väntas lindra den mest akuta bristen på arbetskraft i sektorer som jordbruk, vård och tillverkningsindustri, men på lång sikt kommer det att krävas betydligt kraftfullare åtgärder och framförallt en genomtänkt strategi som adresserar hela befolkningsfrågan.

”Vårt samhälle lider av ett allvarligt systemfel och har gjort så i flera decennier”, säger professorn i statsvetenskap Hiroaki Miyamoto.

”Politikerna har inte kunnat ta till sig att tillväxten inte längre är 9-10 procent per år som den var under rekordåren på 1960-talet. Ju längre vi väntar med att göra något åt saken, desto svårare kommer det att bli.”

Jon Thunqvist text & foto

Läs hela artikeln i Affärsmagasinet Forum 5/2019.