I Axel Wenner-Grens fotspår på Bahamas

Här på landets riksarkiv hittade jag en del om den svenske finansmannen Axel Wenner-Gren (grundare av Electrolux) som bodde i huvudstaden Nassau några år före och under Andra Världskriget innan han flyttade till Mexiko. Han startade en handfull företag här som lades ned efter förluster. En bidragande orsak kan ha varit att han blev förbjuden att göra affärer med britter och amerikaner. Detta sedan han försökt få igång förhandlingar mellan Churchill och Göring om en separatfred för att de skulle gå emot Sovjet. Han hade troligen blivit bekant med Göring via dennes svenska hustru Carin Fock (död 1931). Churchill sade nej till alla sådana försök och vägrade ta emot Wenner-Gren. Villan Shangri-La var nedbrunnen och ersatt av ett hotell uppenbarligen för miljardärer med tanke på kostnaden för kost och billigaste rummet på nästan 15 000 kr dygnet. Nassau har knappt 250 000 invånare, 4 000 av dem är anställda i någon av 250 banker och finansinstitut. Noll inkomst- och kapitalskatt men 12 procent moms, ungefär hälften av den vanliga svenska.

IMG_7502

Här på landets riksarkiv hittade jag en del om den svenske finansmannen Axel Wenner-Gren (grundare av Electrolux) som bodde i huvudstaden Nassau några år före och under Andra Världskriget innan han flyttade till Mexiko. Han startade en handfull företag här som lades ned efter förluster.

En bidragande orsak kan ha varit att han blev förbjuden att göra affärer med britter och amerikaner. Detta sedan han försökt få igång förhandlingar mellan Churchill och Göring om en separatfred för att de skulle gå emot Sovjet. Han hade troligen blivit bekant med Göring via dennes svenska hustru Carin Fock (död 1931). Churchill sade nej till alla sådana försök och vägrade ta emot Wenner-Gren.

Villan Shangri-La var nedbrunnen och ersatt av ett hotell uppenbarligen för miljardärer med tanke på kostnaden för kost och billigaste rummet på nästan 15 000 kr dygnet.

Nassau har knappt 250 000 invånare, 4 000 av dem är anställda i någon av 250 banker och finansinstitut. Noll inkomst- och kapitalskatt men 12 procent moms, ungefär hälften av den vanliga svenska.