Huawei grundar forskningscenter i Helsingfors

Det kinesiska telekomföretaget Huawei investerar 70 miljoner euro i ett forsknings- och produktutvecklingscenter i Finland.

Centret är inriktat på utveckling av mjukvara för bolagets mobiler och pekplattor, både inom Android och Windows Phone 8. Enligt Huawei kommer Helsingforscentret att få en global ledarroll när det gäller att utveckla användarupplevelsen för bolagets mobila apparater.

Inledningsvis ska centret sysselsätta cirka 30 personer men inom fem år räknar man med att ha över 100 anställda. Av dem som börjar jobba på centret från starten är hälften redan rekryterade.

“Finsk telekomindustri har i decennier visat sin styrka. Vi vill vara en del av det, både dra nytta av det och bidra till det”, säger Kenneth Fredriksen, biträdande chef för Huawei i Norden och Östeuropa.

För Huawei är Helsingfors-centret en strategisk investering som är en del av en bredare satsning på Europa. Helsingfors-enheten förstärker bolagets forsknings- och produktutvecklingsorganisation som redan i dag har över 70.000 anställda.

På nätverkssidan har Huawei funnits i Finland sedan 2008 och har i dag cirka 40 anställda. Här samarbetar man med de lokala teleoperatörerna.

Huawei, som grundades 1987, sysselsätter i dag över 150.000 personer världen över. Bolaget har verksamhet i över 140 länder. I Norden har Huawei sedan tidigare forskningscenter i Kista utanför Stockholm, grundat år 2000, samt relativt nyöppnade enheter i Göteborg och Lund. Här jobbar totalt 350 personer av vilka 75 procent har rekryterats lokalt.

I hela Europa sysselsätter Huawei 7.000 personer och man räknar med att fördubbla antalet inom 3–5 år.

Text: Patrik Harald // följ på Twitter: twitter.com/Patrik_Harald