Hittat i Borgströms arkiv (1): Gammalt som gatan

Denna höst sysslar jag en hel del med att gå igenom mitt gigantiska arkiv av tidningsklipp, tidningar och tidskrifter. Jag klipper jag här och där i den strida strömmen av tänkvärda fakta, misslyckade prognoser, vilseledande argument och påminnelser om att flertalet samhällsdebatter är gamla som gatan.

6 december 2011, DI refererar Statistiska Centralbyråns årliga barometer över arbetskraften ”Allt knepigare att hitta rätt personal”: Inom 51 av 72 utbildningar råder brist på yrkeserfarna sökande, i stort sett samma yrken som nu: sjuksköterskor, ingenjörer inom elektronik, data, automation, byggnadsteknik.
Överskott av bibliotekarier, jurister, socionomer, lärare i historia och samhällsvetenskap.

Min kommentar: Då 2011 hade de borgerliga regerat i fem år, sedan dess ytterligare tre år och den rödgröna regeringen i två år. De må skylla på varandra, men är båda medskyldiga till bristen på matchning, över 300 000 arbetslösa, ca 100 000 jobb som inte kan tillsättas på grund av brist på kvalificerad arbetskraft.