High-tech blev skinkor

Ömsade skinn. Köttrökeriet Pajuniemis vd Peter Westerholm bytte i fjol ut IT-kostymen mot livsmedelsoverall och skyddsmössa.

Köttrökeriet Pajuniemis vd Peter Westerholm bytte i fjol ut den internationella IT-marknaden mot Sibboskinkor.

När Westerholm kom till Pajuniemi från Visy Oy, som är specialiserat på övervaknings- och passerlösningar för stora anläggningar, som exempelvis hamnar, hade köttrökeriet 289 produkter.

“De gjordes i korta serier och produktionslinjerna måste därför rengöras och ställas om flera gånger om dagen. Nu är vi nere i 50 produkter och kör längre serier”, berättar han.

Att siktet är satt på produkterna syns i att bolaget har sagt upp fem personer från administrationen, men ingen från produktionen. Lika mycket har bolaget enligt Westerholm sparat in genom att strömlinjeforma konsulentförsäljningen i butikerna genom nya återförsäljaravtal och vettigare försäljningstider.

”Tidigare sålde vi från arla morgon till sen kväll vid våra butiksdiskar. Då var det nästintill omöjligt att få butiksförsäljningen lönsam. Nu kör vi åttatimmarsdagar. Det innebär att exempelvis i Helsingforsregionen kan våra elva egna konsulenter sköta åtta affärer i tillägg till våra underleverantörer. Nu sparar vi 5 000 arbetstimmar per år och säljer lika mycket som tidigare via den här kanalen.”

Till följd av färre produkttitlar har omsättningen enligt Westerholm sjunkit och är nu cirka 11 miljoner euro.

”Men huvudsaken är att verksamheten tillfrisknar. Vi har till dags dato kapat de fasta kostnaderna med cirka 700 000 euro och rensningen fortsätter. Åtgärderna ger fullt utslag efter årsskiftet och 2015 räknar vi med att göra det första plusresultatet på flera år.”

Bo Ingves text och bild

Läs hela artikeln i pappersversionen av Forum eller på pekplatta!