Hankenprofessor i celebert sällskap

Christian Grönroos Hanken
Hankenprofessorn Christian Grönroos (bilden) har som första icke-nordamerikan valts till Legend in Marketing.

Det innebär att Christian Grönroos’ forskning, omkring 100 publikationer, kommer att sammanställas och utges av Sage Publications i serien Legends in Marketing.

Avsikten med publikationsserien Legends in Marketing är att försäkra att arvet efter de mest prominenta marknadsföringsforskarna i världen sprids till nästa generations forskare. Grönroos publikationer kommer att sammanställas i en serie på åtta volymer med olika teman. Varje volym har en redaktör som skriver en inledande kommentar. Volymerna innehåller också olika marknadsföringsforskares artiklar om Grönroos forskningsinsats.

Övriga forskare som hittills uppmärksammats som marknadsföringslegender är Richard Bagozzi, Shelby Hunt, Philip Kotler, V. Kumar, Naresh Malhotra, Kent Montoe, Jagdish Sheth, Yoram Wind och Gerald Zaltman.

Christian Grönroos är professor i tjänste- och relationsmarknadsföring vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors.