Handmade by robot and man

Finlands största robotaffär genom tiderna ägde rum i fjol, då Valmet Automotive skaffade 200 nya robotar till sin bilfabrik i Nystad.

I Valmet Automotives bilfabrik i Nystad stal inte robotarna människornas jobb. Istället skänker maskinerna arbete åt nästan 1 500 personer.

I Nystad lade sig ingen flat på rygg när Porsche år 2011 upphörde med tillverkningen av Cayman, eller då den andra huvudkunden Fisker Karma året därpå gick i konkurs. Däremot arbetade Valmet Automotive hela tiden i det dolda på att locka fram ny tillverkning.

Det räckte inte länge innan glädjebudet kom: Daimler börjar tillverka Mercedes-Benz nya A-serie i Finland.

”Egentligen var intentionsavtalet med Daimler undertecknat redan då det stod klart att produktionen av Fisker Karma tar en paus, som det officiellt heter”, berättar Pasi Rannus som ansvarat för projektet med Daimler.

Då påbörjades en febril upprustning av fabriken. Inledningsvis rev man och byggde om  svetsverkstaden där Porsche hade tillverkats. Det största enskilda momentet var lanseringen av Finlands hittills största robotikprojekt.

”Vi investerade tiotals miljoner euro i cirka 200 nya robotar av olika slag, större och mindre, mångsidiga eller specialiserade på en uppgift, med mera eller mindre räckvidd, mätrobotar, svetsrobotar. You name it.”

För att få rätt typ av robot till rätt uppgift och optimera användningen använde man ett avancerat simulationsprogram.

”I större bilfabriker kör robotarna samma arbetspass dag ut och dag in. Många av våra robotar kan däremot göra flera olika arbetsskeden och själva byta de verktyg som behövs för momenten som de ska klara av. Samarbetet med robotleverantören ABB var av central betydelse då vi byggde upp processen”, säger Rannus.

Robotarna tar hand om tunga och precisionskrävande arbetsskeden som skulle vara improduktiva att göra för hand. Det tar till exempel endast några sekunder att precisionslimma fast bakrutan på bilen för ett robotpar, med en maskin som mäter och en som limmar. För en människa skulle det fysiskt krävande och petiga arbetsmomentet räcka avsevärt längre. I övrigt utför människor fortfarande det mesta arbetet vid monteringslinjen i Nystad.

Robotarna tar hand om tunga och precisionskrävande arbetsskeden som skulle vara improduktiva att göra för hand. Det tar till exempel endast några sekunder att precisionslimma fast bakrutan på bilen för ett robotpar, med en maskin som mäter och en som limmar. För en människa skulle det fysiskt krävande och petiga arbetsmomentet räcka avsevärt längre. I övrigt utför människor fortfarande det mesta arbetet vid monteringslinjen i Nystad.

Trevligare människojobb. Rannus betonar att tillverkningen av A-serien hade varit omöjlig ifall bolaget inte gjort en massiv satsning på robotar.

”Det var ett absolut krav på att svetsverkstaden skulle vara helt robotiserad.”

I svetsverket är automationsgraden över 90 procent. Då talar vi om arbetsskeden som är fysiskt tunga och monotona.

”I klartext gav satsningen på robotar nya jobb i fabriken åt 300 personer, och mängden kan öka ytterligare.”

Robotarna används huvudsakligen i svetslinjen där man talar om toleranser i klassen någon tiondelsmillimeter.

”I själva monteringsarbetet finns det endast några robotar, som monterar fram- och bakrutorna. I övrigt gäller manuellt arbete. Därför är bilindustrin arbetskraftsintensiv.”

Världsrekord. Från det att intentionsavtalet undertecknades tog det blott ett drygt år innan produktionen inleddes i augusti 2013.

”Det är världsrekord inom bilindustrin, och bottnar i den interna expertis som byggts upp här under åren”, säger Rannus.

Han berättar att företaget har personal som jobbat i fabriken i över fyra decennier.

”Deras kompetens är ovärderlig både för processutvecklingen och då det gäller utbildningen av nya anställda. Man kan tala om ett gesällsystem”, säger Rannus.

Fisker var kanhända ett ekonomiskt misslyckat projekt för Valmet Automotive, men Rannus påpekar att det gav en hel del kompetens som företaget nu kan dra nytta av.

”Nu är vi till exempel riktiga hejare på att arbeta med aluminium, som är en viktig komponent i A-serien. Dessutom fick vi erfarenhet av att serieproducera avancerade elbilar. Det är ett trumfkort med tanke på utvecklingen mot el- och hybridbilar.”

Läs hela artikeln i papperstidningen!

Bo Ingves text & bild