Drömmen om rikedom förblindar

Foto: Adobe Stock

Bedrägerier, pyramidspel och gambling – bara olika grader i helvetet.

”Sluta dröm om det ljuva livet, vi kommer aldrig vara med om det”. Så sjunger Håkan Hellström i hitlåten ”Kom igen Lena”. I det här numret beskriver vi hur tusentals finländare blir lurade på pengar genom att satsa på binära optioner i hopp om att få leva det ljuva livet. Det ljuva livet går alltför ofta i kras om man gapar efter mycket. Så sluta dröm om snabba pengar!

Binära optioner är en form av penningspel som utger sig för att vara en seriös investeringsmöjlighet. Via till synes trovärdiga webbplatser luras lycksökare att satsa alla sina besparingar på svartepetter. När en plattform avslöjas håller nästa redan på att formas. Bedragarna spelar skickligt med offrens godtrogenhet. Samma personer utsätts ofta för flera bedrägerier och hamnar snabbt i en skuldfälla. Detta utan att polisen har någon chans att komma de internationella förövarna på spåren. Offren som har blivit utsatta för nätbedrägerier skäms ofta och vågar därför inte tala öppet om att de har blivit lurade. Nu har offren börjat organisera sig internationellt för att ändra situationen. Nästa steg blir att få det finländska polisväsendet med i jakten på bedragarna.

Lär ut sund cynism i skolan. Visst finns det vägar till framgång och rikedom, men var kritisk till allt som verkar vara för bra för att vara sant. För att nå framgång krävs oftast många timmar på skolbänken. Det är främst via kriminell verksamhet, gambling eller arv som det är möjligt att få snabba pengar. Satsa hellre pengarna på enträget sparande eller företagsamhet.

Enligt flera studier är det de fattiga som spelar mest på penningspel, och samtidigt också de som förlorar mest. Vid den allra simplaste formen av penningspel, de enarmade banditerna, spelar många bort större delen av sin lön eller pension. Att staten tar del i denna drömfabrik är omoraliskt. Men det behövs inga drastiska lösningar såsom ett totalförbud eller att öppna upp spelmonopolet. Det behövs fortfarande kontroll för att se till att pengarna kommer till nytta och samtidigt tygla spelmissbruket. Kunde man i stället ta tillfället i akt och minska antalet spelautomater nu när coronapandemin har fått folk att minska på sitt spelande?

Dolt bakom ädelt syfte. Alla är inte nöjda med färre spelautomater. Motargumentet då man kritiserar Veikkaus verksamhet är det faktum att pengarna går till välgörande ändamål. Under hösten har tredje sektorn med fasa följt hur penningspelbolagets intäkter har sjunkit. Många finlandssvenska frivilligorganisationer klarar sig inte utan den finansiering som kommer från Veikkaus intäkter. Men med nuvarande system finns en massa intressekonflikter som inte gagnar någon. Det har blivit en situation där vargen vaktar fåren.

Det bästa för de samhällsnyttiga organisationerna skulle vara att inte behöva förknippas med gambling och spelmissbruk. Kopplingen till välgörenhet är förvirrande. Varför kan man inte rikta medlen direkt till tredje sektorn i statsbudgeten, ungefär på samma sätt som Business Finland har sina öronmärkta pengar?

Till sist. För att minska de problem som penningspel bär med sig är det dags att sluta tala om vinnarna och i stället börja tala om hur irrationellt det är att spela. En vinst på lotto har i sig inget nyhetsvärde, det får bara fler att lägga in ytterligare en rad på lotto. Det går såklart att tjäna storkovan på till exempel poker om man råkar vara exceptionellt skicklig och tursam. Samtidigt. Men de allra flestas lott är att bli skinnade inpå bara huden.

Sören Jonsson är chefredaktör för Forum.