Han efterlyser ekosystem för risktagning

Det finska näringslivet har för få visionära gestalter i de stora bolagens ledningar och bland politikerna, anser Sydkorea-baserade entreprenören Per Stenius .
Entreprenören, elingenjören och affärsutvecklaren Per Stenius ger lågt betyg åt innovationsandan hos de finländska storbolagen, speciellt ägarna.

Stenius är bosatt i Seoul sedan några år tillbaka. Från distriktet Gangnam leder han outsourcing- och affärsutvecklingsbolaget Reddal som han grundade tillsammans med några kollegor i Helsingfors för fem år sedan. Finland och Sydkorea är två länder där staten var den drivande kraften som framgångsrikt byggde upp industrin från noll under efterkrigstiden.

”Nu har staten tappat greppet, den vet inte längre vad den ska göra. Då en ekonomi mognar måste företagsekosystemet själv börja skapa det nya, underifrån. Finlands små och medelstora bolag vill inte – eller kan inte – framgångsrikt ta risker och gå ut i världen. Samtidigt pratar våra stora bolag för mycket om lönekostnader och fokuserar på besparingar, vilket dödar innovationsandan i hela leverantörskedjan.”

Innovera mera. Pappersbenet haltar, mobilbenet amputerades. Den enda utvägen för Finland är nytänkande och omskapande. Lättare sagt än gjort?

”Innovation saknas i stort sett inom våra storbolag. Ägarskapet är distribuerat, det driver inte nytänkande. Vissa vd:n försöker, men aktieägarskapet och styrelsen är inte så innovationsinriktade som de borde vara”, konstaterar Stenius.

Fokus är ofta på lönsamhet och kassaflöde. Det en risk för Finland, som ligger efter Sydkorea i sättet att driva innovation.

”I Sydkorea driver staten, storbolagen och universiteten hela tiden på innovation, det är ett måste för deras överlevnad.”

Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!

Torsten Fagerholm   text
Karl Vilhjálmsson foto