Gränslös tvärsäkerhet

Varför tror vi att vi vet mer än vi vet? Våra hjärnor lurar oss.

År 1999 visade psykologerna David Dunning och Justin Kruger vid Cornell University att människor tenderar att missbedöma sin egen kompetens. Först testades verbal och logisk slutledningsförmåga samt humor hos en grupp studerande. De svagaste överskattade sin egen förmåga mest; de starkaste hade en realistisk självbild. Testet upprepades så att alla fick jämföra sina svar med varandra, därefter självbedömdes den egna förmågan åter. Resultaten var dock desamma som tidigare.

”Samma inkompetens som får (de svagaste respondenterna) att svara fel, hindrar dem att identifiera kompetens – vare sig det handlar om deras egen, eller någon annans”, konstaterade Dunning och Kruger.

Högt begåvade individer däremot överskattade andras förmåga. De antog att allting är lika enkelt för alla andra, som för dem.

Illusion. Den så kallade Dunning–Kruger-effekten är ett psykologiskt mönster, där vår subjektiva bild av omvärlden och oss själva rimmar illa med verkligheten.

De flesta anser sig vara en bättre bilförare, kock, älskare eller placerare än genomsnittet. Denna metakognitiva illusion utgör en fälla som är inbyggd i allas våra hjärnor, delvis oberoende av hur intelligenta vi är.

Ett liknande test upprepades i fjol: respondenterna ombads förklara delvis sanna, delvis påhittade begrepp inom ekonomi, filosofi, biologi, geografi och litteratur. De hade varnats på förhand att vissa begrepp var fiktiva. Självutnämnda experter visade sig vara mest tvärsäkra.

Blott att googla ett begrepp gör att vi inbillar oss själva att vi har blivit sakkunniga, enligt en annan studie vid Yale.

Var och en (?) förstår härmed varför det känns som om världen håller på att fördummas och brutaliseras i expressfart. Besök vilket webbforum som helst, insup häpnadsväckande råd av alla världens ”experter” angående kost, vaccin, klimatfrågor, politik, ekonomi samt konspirationsteorier.

Fanatiker. Botemedlena heter kritiskt tänkande, samt en sund dos självkritik och ödmjukhet. Dunnings tips åt allmänheten är att undvika impulsiva beslut, förhastade slutsatser och generaliseringar.

Karl Popper påminde i tiderna forskare om att de borde lägga ner mer energi på att försöka finna brister hos de egna teorierna, än på att bekräfta dem.

Bertrand Russel har långt tidigare konstaterat: ”The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts.”

Vi söker, omedvetet och selektivt, fram information som bekräftar och förstärker inrotade uppfattningar (och fördomar); samtidigt utestänger vi information som kullkastar dessa (och därmed hotar vår världs- samt självbild).

Enligt Monty Python-komikern John Cleese förklarar detta Hollywood, samt Fox News.