Flyttfåglar flyr också från smittsamma sjukdomar

Flyttfåglar i V–formation.

Coronaviruset har fått européer att fly från Kina, ett beteende som inte är helt olikt flyttfåglarnas. Nu visar forskare att fåglar gör den mödosamma resan två gånger per år delvis för att undvika farliga smittor.

Fågelkvitter hör till våra säkraste vårtecken. Många av de fågelarter som vi har i Norden under sommarhalvåret vistas under vinterhalvåret söder om Sahara och nu är det snart dags för dem att igen en gång dra norrut för att häcka.

Fåglarnas navigeringsförmåga och flyguthållighet har under åren undersökts noggrant av forskare. Nu har ett länge förbisett motiv för flyttningen klarlagts.

”Tidigare har man utgått från att flyttfåglarnas rörelser styrs av tillgången på mat, men vår forskning visar att flyttfåglar också har en stark drivkraft att undvika smittsamma sjukdomar”, säger Emily O’Connor, forskare på biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Hon och hennes forskarteam publicerade nyligen sin artikel i tidskriften Proceedings of the Royal Society B, där det konstateras ett samband mellan olika fågelarters immunförsvar och de klimatförhållanden där de lever.

”Varje fågelart har skräddarsydda immunsystem, som byggts upp under miljoner år av evolution. De är utrustade att hantera patogener som finns i de miljöer där de lever.”

Johan Svenlin text

Läs hela artikeln i papperstidningen.