Fler storbolag tänker nyanställa

De finländska storbolagschefernas tro på Finlands ekonomi har försvagats en aning sedan hösten. Däremot räknar vd:arna med bättre tider för det egna bolaget, och 36 procent bedömer att de kommer att göra nyanställningar.

Arbetslösheten fortsätter att minska. Den slutsatsen kan man dra av vårens Prognos-Forum som mäter de finländska företags­ledarnas förväntningar gällande den ekonomiska utvecklingen under nästa sexmånadersperiod. Utsikterna för det egna företaget ter sig positiva, men när det gäller den allmänna ekonomiska situationen i Finland fram till hösten är cheferna mera förbehållsamma än för ett halvt år sedan.
Konsultbolaget Interpersona utförde konjunkturenkäten för Forums räkning i månadsskiftet april-maj. Prognos-­Forum består av fyra enkla frågor som riktas till vd:arna för de drygt 400 största finländska företagen. Enkäten görs som en webb­baserad undersökning per e-post och uppgörs, administreras och analyseras av Interpersona.
Svarsprocenten var denna gång 16. Prognos-Forum har utförts två gånger årligen sedan år 1993 och detta är därigenom den 36:e undersökningen. Nästa Prognos-Forum görs i månadsskiftet oktober-november 2011.

Mats Kockberg/Interpersona text

Hela artikeln ingår i Forum för ekonomi och teknik nr 5/2011, som utkom 26.5.2011.

Kommentera artikeln på adressen: feedback@forum.fi