Estlander & Partners premieras

Tidskriften World Finance har valt Estlander & Partners Freedom Fund UI till bästa UCITS-produkt i Europa år 2011. World Finance ber varje år sina läsare rösta fram företag som de anser att förtjänar uppmärksamhet. Förslagen utvärderas och premieras av en prisjury från World Finance. Kriterier vid val av företag som premieras är förutom avkastning även investeringsverksamhetens disciplin, riskhantering, investeringsteamets stabilitet, investerarrelationer, back office-infrastruktur och compliance-processer.

”Vi är väldigt stolta över att få ta emot detta pris och ser det som ett tecken på erkännande för vårt långsiktiga arbete”, säger Estlander & Partners VD Martin Estlander (bilden) i ett pressmeddelande.

Placeringsföretaget Estlander & Partners Ab förvaltar i dag cirka 860 miljoner euro och har totalt ett 50-tal anställda i Helsingfors, Vasa, München och Zürich.