En finkänslig kvällstidning …..

I måndagens Aftonbladet på nätet, landets mest besökta, namnges de mördade personerna i Uddevalla med tillägget ”Anhöriga till de (mördade) har godkänt att Aftonbladet publicerar deras namn och bild.”, uppenbarligen ett journalistiskt försök till finkänslighet.

Men sedan brast det totalt i redigeringen genom att inne i artikeln sätta in en annons om hemmamys i soffan hos den lyckliga fyrbarnsfamiljen med följande lydelse:

Fint hemma
Familjefrid ? Undvik städbråk !
Supertjänsten som gör underverk för familjefriden.