Efter världsturnén tillbaka i snillenas land

Carmens tobaksfabrik Sevilla

 Efter en längre turné i Asien och Afrika hamnade jag i Portugal och Spanien med avslutning i Mariehamn på Åland och dess fantastiska Sjöfartsmuseum. Den finländska ön med 85 procent svenskspråkiga hade världens ledande flotta av segelfartyg in på 1900-talet, bland annat frakter av vete från Australien.

Minnesvärd var vistelsen Faro, Portugal, ledande inom sjöfart liksom Sevilla på 1500-talet för färder ut till kolonierna. Besökte återigen Tobaksfabriken (bilden) i Sevilla där Carmen rullade cigarrer och cigaretter och inväntade Don José till musik av Bizet. Bolaget producerade som mest tre fjärdedelar av Europas tobakskonsumtion med drygt 3 300 anställda.

Jag var där i samband med Världsutställningen i Sevilla 1992, tillverkningen hade 1950 flyttats utanför staden och Universitetet kom istället. För övrigt stängdes tobakstillverkningen 2007.

 

Annonser