Direktörer avhyvlade av direktör

Deltog i ett seminarium med ett antal av landets ledande nationalekonomer plus direktörer i näringsliv, organisationsfolk och några publicister med anledning av Hans Tson Söderströms 70-årsdag, mångårig tidigare VD på SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, landets ledande think tank, tankesmedja.

Festföremålet kommenterade elegant och lättsamt de olika föredragen och avslutade med ett engagerat brandtal om hur lönesättningen för direktörer helt har spårat ur, den har helt avlägsnat sig från själva marknadsekonomin när de många miljonerna rullar iväg.

Nyttigt att höra inte bara för nationalekonomer som mest sysslar med samhällsekonomin i stort, men särskilt för de närvarande direktörer med styrelseuppdrag i de storföretag som utan kostnadsmedvetande rundhänt sprider onödiga miljoner till kompisar och kollegor.

Rubriken var Svensk ekonomisk politik – då, nu och i framtiden. Nestorn Assar Lindbäck talade om jakten efter en fungerande stabiliseringspolitik, Lars Jonung om 30 år på vägen till ett stabilare Sverige, Mats Persson och Thorvaldur Gylfason om negativ ränta, Villy Bergström om framgångar och misslyckanden i penningpolitiken, Nils Lundgren om debatten om euron, Staffan Viotti och Lars Nyberg om bankreglering, Anders Björklund om inkomstfördelning, Lars Calmfors analyserade effekter av tiggeriet. Deras föredrag kommer i bokform tillsammans med Magnus Henreksons beskrivning av entrepenörernas förmögenheter, de allt fler mångmiljardärerna och beskattningen av dem.

Hoppas verkligen Hans Tson Söderströms brandtal får plats i den kommande boken.