Den felande länken

Vid Gadjah Mada University i Yogyakarta, Indonesien utvinns biogas av restprodukter från palmoljeindustrin med en mindre biogasreaktor från FOV.

Före detta krockkuddtillverkaren FOV Fabrics utmanar nu material som stål och betong med banbrytande textilier.

Textilföretaget FOV Fabrics blev världskänt för sitt patenterade material för krockkuddar som omkring 1990 togs fram i samarbete med Volvo och Autoliv. 

Det material som togs fram var betydligt mjukare än tidigare använda krockkuddematerial som i sig kunde ge upphov till bränn- och skrapskador vid trafikolyckor.

Nu, drygt 20 år efter att krockkudden invaderade bilmarknaden, har luften bokstavligen gått ur den här verksamheten för FOV:s del.

Därför har bolaget varit tvunget att återuppfinna sig själv – och gjort en veritabel comeback så att det nu producerar mer än 15 miljoner kvadratmeter textilmaterial per år; hälften kläder och hälften specialmaterial för industriella applikationer.

Samarbete. Fredrik Johansson, affärsutvecklare på FOV betonar att orsaken till lyftet är det samma som då krockkudden utvecklades; man agerar i nära samarbete med kunder som behöver något annat än standardprodukter.

”I dag utgörs hälften av vår textila produktion av industriella applikationer som ofta är affärskritiska”, säger Johansson.

Ett exempel på att nytt innovativt material är TechSteel, ett textilmaterial som är starkare än stål. Bolaget deltar också i EU-projekt där man utvecklar bland annat textilbaserade solfångare och textil armering för betong.

” I ett projekt hjälper vi till med att ta fram en handprotes där den så kallade intelligenta delen ska vara i textilt material. Kort kan man säga att om kunden vet vad den vill ha är vi bra på att ta fram ett passande material. Mycket av vår styrka ligger i vår förmåga att samarbeta med och lyssna på kunden”.

Jordbävningstrygg biogasreaktor. En ny produkt som Johansson tror starkt på är en textil biogasreaktor. Den har FOV utvecklat på eget initiativ, men i nära samarbete med professor Mohammed Taherzadeh, expert på biogasproduktion vid Borås högskola.

”Jag träffade Mohammed första gången för sex år sedan och fick då idén om en reaktor i textilt material. Jag ville skapa en busenkel lösning i stil med IKEA; något man bara kan rulla ihop och lätt transportera”,
säger Johansson.

I första hand marknadsförs biogasreaktorn i utvecklingsländer.

”En stor del av den västerländska tekniken som säljs utomlands är extremt dyr och överdimensionerad. Reaktorn vi erbjuder står sig ekonomiskt i konkurrens även med det som produceras lokalt.”

Och där traditionella material för reaktorer kan spricka och börja läcka, är det textilbaserade materialet hållbart och följsamt. Därför fungerar det även i jordbävningsdrabbade områden.

”Kapaciteten går dessutom lätt att bygga ut och reaktorerna är extremt lätta och därför billiga att transportera. Och marknaden är global.”

Ann-Britt Sternfeldt text och bild