Citatet (2) om advokater

”Det har varit för många advokater i rummet för att kunna diskutera lösningar.”

Sagt till SvD av Eric Morand, VD för Ansaldo i Norden, i den italienska koncern som ska leverera nytt signalsystem till röda linjen i Stockholms tunnelbana.

Bolaget befinner sig sedan flera år i tvist med beställaren SL efter förseningar och långa diskussioner om ansvaret.

Röda linjen har fyra grenar, till Ropsten och Mörby centrum i norr, Fruängen och Norsborg i syd. Tvisten hamnar nu Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och rör miljardbelopp.

I Eric Morands yttrande ligger implicit frågan om advokaterna önskat komma fram till en snabb uppgörelse eller om de haft egenintresse av att tvisten fortsätter.