IMD – chefsuniversitet på toppnivå

Utbildning. När stora bolag skickar sina chefer på kurs hör IMD i Schweiz till de mest prestigfyllda alternativen.

Lausanne. De snabba förändringarna i omvärlden har lett till ett ökat behov av information. De stora bolagen skickar därför sina chefer till businesskurser med tätare intervaller. Kurserna är däremot ofta kortare än tidigare.

Till de mest prestigefyllda utbildningsinstituten hör IMD, International Institute for Management Development, som är baserat i Lausanne i Schweiz och inriktat på global ledarskapsutbildning.

IMD har en stark ställning i Norden, och i fjol deltog cirka 500 personer från finska bolag i IMD:s kurser. IMD:s alumniklubb i Finland har för tillfället drygt 2 000 medlemmar. De har bland annat möjlighet att delta i seminarier med professorer från IMD som är på besök i Finland.

Privatägt universitet. IMD skiljer sig på ett flertal punkter från traditionella universitet och högskolor: det finns inga avdelningar och institutioner, ingen rankning av professorerna och inga livstida anställningar. Orsaken är att IMD vill sporra professorerna att samarbeta med varandra.

Kursdeltagarna kommer vanligtvis från större bolag med internationell verksamhet. Kurserna är delvis skräddarsydda för enskilda företag och organisationer, och målsättningen är att deltagarna får konkret nytta på organisations- och individnivå.

IMD konkurrerar med de ledande businessuniversiteten, men även med konsultbolag som McKinsey och Boston Consulting Group. Som ett privatägt utbildningsinstitut har IMD ett stenhårt fokus på lönsamhet, även om skolan ägs av en stiftelse och vinsten investeras i verksamheten.

”För oss är det viktigare att få bolag som General Electric som kund än att få en placering på Financial Times rankinglista”, säger  IMD:s chef Dominique Turpin.

IMD:s chef Dominique Turpin.

För tillfället har IMD cirka 300 anställda, varav närmare 60 personer arbetar som professorer.

”IMD:s nuvarande affärsmodell fungerar endast om vi har en viss storlek. Om antalet professorer stiger till över 100 krävs en större administration”, säger Turpin.

Utbildning för grupper. Ungefär 60 procent av deltagarna i IMD:s program deltar i grupper från samma organisation. Vanligtvis deltar 6–7 personer från samma företag i samma kurs. Orsaken är enligt Dominique Turpin att företagen är ute efter att få så stor genomslagskraft för utbildningen som möjligt.
”Om endast en person deltar har den ytterst svårt att ensam få en förändring till stånd inom bolaget”, säger han.
”Många tror att de egna problemen är unika, men ungefär 70 procent av alla problem inom olika organisationer är gemensamma. Svårighetena handlar ofta om att hantera olika slags personer och kulturer”, säger Dominique Turpin.
IMD är känt för sin MBA-kurs som ofta ligger i topp på rankinglistorna över världens bästa MBA-utbildningar. Kurserna står ändå för bara 5 procent av verksamheten. Snitt­åldern för MBA-utbildningen är 30 år och varje år deltar 90 personer i utbildningen. Betoningen ligger på det internationella, och i år deltar endast en schweizare i utbildningen.

Professorerna samarbetar

Bland de professorer som arbetar på IMD finns inga globalt kända namn. Det är ett avsiktligt val enligt Dominique Turpin, och de anställda på IMD arbetar som team utan hierarkier och avdelningar.

”Det är besvärligt att arbeta med stora egon”, tillägger han.

IMD sammanställer grupper av professorer för olika kundprojekt, beroende på vilken typ av kompetenser som behövs. Det leder i förlängningen till en viss gallring bland personalen.

”De professorer som inte presterar på en tillräckligt hög nivå tas till slut inte med i grupperna. Det leder till att de småningom söker sig bort från IMD”, säger han.

Dominique Turpin konstaterar att IMD kräver mycket av sina professorer. De kan också få sparken om de till exempel inte sköter kontakterna till kunderna på ett föredömligt sätt.

”Vi ställer höga krav på våra professorer. De är också de bäst betalda i hela världen”, säger han.

Professor från Finland

Trots att IMD är beläget i Schweiz är bara en bråkdel av de anställda schweizare. Av professorerna kommer endast en från Schweiz. Målsättningen är att kunna ge en global och oberoende inblick åt kundföretagen.

”IMD står inte för någon viss nationalitet eller ideologi”, säger Turpin.

En av professorerna på IMD kommer från Finland, Leif Sjöblom. Han undervisar bland annat i finansiellt ledarskap och har specialiserat sig på mikroentreprenörskap i Afrika.Leif Sjöblom, finländare på IMD.

Leif Sjöblom arbetar inte med några finska företag eller kunder för tillfället. Däremot arbetade han mycket med Nokia under 90-talet då bolaget befann sig i sitt starkaste tillväxtskede. Han konstaterar att finska företag i första hand kan få ett annat perspektiv genom att delta i kurser på IMD.

”Ett finskt företag som arbetar med ett finskt eller nordiskt universitet skapar för mycket grupptänkande. Vid IMD har vi en mycket diversifierad fakultet med personer från 25 olika länder. Och vi har en mycket varierad kundbas. Vi arbetar med de bästa företagen i världen och behandlar deras mest framträdande frågor. Det är mycket svårt att kopiera den typ av erfarenhet och expertis IMD kan ge”, säger Sjöblom.

Som arbetsplats hör IMD till de mest intressanta, enligt Sjöblom. En orsak är att han som professor får arbeta med de bästa och mest mångsidiga företagen och studenterna i världen.

”I det här jobbet blir man ständigt utmanad, vilket håller en på tårna. Man tvingas utveckla sig själv, och att lära sig att arbeta med olika kulturer. Det är perfekt – aldrig en tråkig stund”, säger han.

Satsning på BRIC-länder

Under Dominique Turpins ledning har de så kallade BRIC-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina fått en mer framträdande roll på IMD. Men fokuseringen finns även på övriga Asien och Afrika. Genom att anställa förläsare från olika delar av världen vill IMD ge kursdeltagarna en konkret bild av förhållandena i enskilda länder.

Dominique Turpin nämner logistiken och transporterna som faktorer som fungerar fullständigt olika i Latinamerika jämfört med till exempel Schweiz, där försenade tåg definitivt hör till undantagen. Det är exempel på faktorer som västerländska företag måste inse för att kunna bygga upp en fungerande verksamhet i dessa länder.

”Ett globalt bolag kan till exempel utse en indier till chef för verksamheten i Brasilien. En person från ett land med motsvarande utvecklingsnivå förstår sannolikt bättre hur den lokala marknaden fungerar”, säger han.

Sommarkurs

En av IMD:s stora satsningar är ledarskapskursen OWP, Orchestrating Winning Performance, som årligen arrangeras under fem dagar i juni. I år deltog sammanlagt 513 personer, varav 83 kom från de nordiska länderna. Bland de nordiska länderna var Danmark i topp med 57 deltagare och Finland tvåa med 16 deltagare.

OWP avviker stort från IMD:s övriga program, eftersom deltagarna under OWP har möjlighet att välja sin egen agenda bland de många temahelheter som erbjuds under den vecka som kursen pågår.

PATRIK LINDFORS, text