Cancer fortsätter öka trots hälsosammare livsstil

Vetenskap cancer webb

Allt fler kommer att få det stora skräckbeskedet, men en cancerdiagnos är sällan lika ödesdiger som den var för något decennium sedan. Nu sätts nya målsättningar för hur länge snittpatienten ska leva efter sin diagnos.

Vi har blivit vana vid att EU-kommissionen presenterar strategier för att bekämpa de problem som behöver lösas och till och med vända dem till möjligheter. I maj offentliggjordes Porto Declaration on Cancer Research vid EU-kommissionens stora cancerkonferens i ordförandelandet Portugal. Manifestet som antogs vid konferensen är tänkt att ingå i den stora Portodeklarationen, som ska bli en strategi för unionens välfärdspolitik.

Många äldre ökar cancerrisken. I skuggan av de mest akuta problemen puttrar alltså cancern i bakgrunden. Nya fall beräknas öka med 30 procent inom en överskådlig framtid.

”Det kan tyckas paradoxalt att fler än tidigare drabbas av cancer när människor numera lever mer hälsosamt än förr, men samtidigt är risken för cancer större när man kommer högre upp i åldrarna. Den befolkningsstruktur vi har i stora delar av västvärlden innebär att cancerfallen kommer att öka”, säger Nea Malila, direktör för Finlands Cancerregister.

Långverkande riskfaktorer. Cancer är alltså fortsättningsvis en av våra värsta fiender, trots att stora framsteg gjorts för att upptäcka och behandla de olika formerna av sjukdomen. Även om det finns många andra frågor att bita i för EU kommer cancerpatienterna vidare att stå för en betydande del av vårdbehovet. Enligt prognoserna kommer nya cancerfall i EU-länderna att öka, från dagens nivå på 3,5 miljoner nya fall årligen till 4,3 miljoner nya fall per år 2035.

Även i Finland visar prognoserna att cancerfallen kommer att öka med cirka 30 procent under samma period, från 35 000 fall 2019 till 46 000 fall 2035. För åldersgruppen 70-plussare beräknas nya fall fördubblas fram till 2035.

Johan Svenlin text

Läs hela artikeln i papperstidningen!