Bostadspriserna steg 1,6 procent i januari

Bostadspriserna i Finland steg åter i januari, visar färsk statistik.

I december sjönk bostadspriserna jämfört med månaden innan, och flera prognoser har förutspått sjunkande priser under 2012 på grund av sviktande konjunkturer. Men januarisiffrorna från Statistikcentralen visar nu åter en uppgång.

För hela landet steg priset på gamla höghus- och radhusbostäder med 1,6 procent jämfört med månaden innan. I huvudstadsregionen var höjningen 1,4 procent och i övriga Finland med 1,8 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 1,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,8 procent och i övriga Finland med 1,3 procent.

I januari 2012 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 107 euro i hela landet, 3 350 euro i huvudstadsregionen och 1 620 euro i övriga Finland, uppger Statistikcentralen.