Blod för livet

Nog fick vi ökat hopp om livet, vi som igår fyllde aulan i Lunds universitetssjukhus vid prisutdelningen av Eric K Fernströms Nordiska pris till två tjeckiska cancerforskare vid universitetet i Köpenhamn respektive Karolinska institutet.

Dessutom delades priser ut till sju yngre forskare från Umeå, Uppsala, Karolinska, Linköping, Göteborg och Lund, dagen innan i Malmö.

Temat var ”Blod för livet”, vårt största organ med miljarder celler, hur de fungerar. Äldre forskare berättade om olika aspekter i ämnet. Professor Johan Richter i Lund sade att genterapin är på frammarsch igen efter några år av skepsis (genmodifierad virus injiceras i det organ som behandlas).

Andra om blodbrist, rätt blod vid transfusion, propp, blödarsjuka, stamceller, transplantation. De yngre forskarna gav exempel på deras letande efter olika vägar att bättre bota livshotande leukemi.

Det var 1978 som skeppsredaren Erik K Fernström instiftade priserna, efter hans död sköter dottern Elisabeth Edholm Fernström stiftelsen.

Familjeföretaget startades 1885 och hade ursprung i stenhuggerier i Blekinge. Erik K tyckte att frakterna med sten till Tyskland var för dyra och köpte egna båtar. Så byggdes rederiet upp för att på sluttampen gå över till oljefrakter, fartyg som byggdes framför allt på Kockums i Malmö och Öresundsvarvet i Landskrona. Sista båten såldes i tid till Broströms i Göteborg 1977 innan sjöfartskrisen slog till på allvar.

Därefter har den medicinska forskningen fått många miljoner från stiftelsen, Fernströms-priserna lär vara landets största inom medicin näst efter Nobelpriset.