Berner belönas för omsorg om äldre anställda

Företaget Berner Ab får Finlands arbetslivspris för sitt sätt att värna om äldre anställa. Priset på 40 000 euro överräcktes den 15 januari av statsminister Jyrki Katainen.

Berner är ett familjeföretag grundat 1883. Företaget har infört ett eget seniorprogram som gjort att den genomsnittliga åldern för ålderspensionering i företaget år 2011 steg till 63,6 år. Personer som fyllt 55 får komma med i programmet, som har utarbetats gemensamt av ledningen, cheferna och de anställda. Deltagarna gör tillsammans med sin chef upp en karriärplan där man bedömer behovet av ändringar i arbetsuppgifterna, arbetstidsarrangemangen och arbetsförhållandena.

Seniorprogrammet omfattar också bland annat hälsokontroller, program för upprätthållande av arbetsförmågan samt seniorledigheter. Anställda mellan 58 och 60 år kan hålla fem arbetsdagar seniorledigt om året och anställda över 60 år kan hålla åtta dagar seniorledigt. Villkoret för seniorledigheterna är att personen deltar i det program för upprätthållande av den fysiska funktionsförmågan som företagshälsovården och arbetsgivaren ordnar.

De som avgår med ålderspension erbjuds möjlighet att anmäla sig till en personalbank, via vilken de vid behov kan kallas in för att sköta vikariat eller säsongsbetonade uppgifter.

Finlands arbetslivspris beviljas av Fonden för arbetslivspris, som har grundats av social- och hälsovårdsministeriet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Syftet med priset är att upprätthålla den samhälleliga debatten om äldre arbetstagares arbetshälsa och förutsättningar för att orka i arbetslivet samt att producera och distribuera god praxis.

Priset delades ut nu för tredje gången. Tidigare har priset tilldelats professor Juhani Ilmarinen från Arbetshälsoinstitutet (2008) samt Ruoka-Saarioinen, Teknologiindustrin rf. och Metallarbetarförbundet rf tillsammans (2010).