Forum provkör: Ford Mondeo

Världsbil med amerikanska förtecken. Nya Ford Mondeo är lättkörd, snygg och tyst på landsvägen.

Nya Ford Mondeo är snygg att se på med sina svepande linjer och kraftiga bockningar. 

Bilens premiumegenskaper kommer bäst till sin rätt på landsvägen, för varken motorn eller nabbdäcken hörs i störande hög grad in i bilen, inte ens i motorvägshastighet.

Vägegenskaperna kan man inte heller klaga på. Bilen är neutralt lättkörd på kurviga vägar och håller riktningen bra på motorvägen. Fjädringen är stabil, till och med lite ythård på ojämn asfalt. Annars är fjädringen som den ska vara och klarar tyngre last. 

Den provkörda bilen var utrustad med en splitterny 1,5-liters bensinturbo, Ecoboost på Fords slang.Motorn är en av bilens bästa egenskaper. Det känns nästan onödigt att koppling och växel fungerar ihop smärtfritt, eftersom växelbehovet är minimalt tack vare motorns fina drag över ett brett varvregister.

Men bränsleförbrukningen blev sist och slutligen inte särskilt låg. Jag körde med bilen cirka 600 km och den uppmätta genomsnittsförbrukningen blev cirka 7,7 liter per 100 km. Det är nästan två liter mera än den i och för sig alltid överoptimiska EU-förbrukningscykeln.

Harmoniskt. Instrumentpanelen är  med sina mugghållare USA-inspirerad. Färgsättningen är harmonisk trots olika varianter av krom. Pekskärmen är stor men lite knepig och trög att använda.

Harmoniskt. Instrumentpanelen är med sina mugghållare USA-inspirerad. Färgsättningen är harmonisk trots olika varianter av krom. Pekskärmen är stor men lite knepig och trög att använda.

Det finns mycket mera att berätta om bilen. Läs hela artikeln i papperstidningen eller på pekplatta!