Barbarerna knackar på

Stefan-Tornqvist-kopiera

Marknaden är allergisk mot osäkerhet, i synnerhet politisk risk.

Sedan Sovjetunionens kollaps har västeuropeiska länder skurit ner sina försvarsbudgetar som följd av minskad risk för krig, samtidigt som vissa har kommit billigt undan som fripassagerare i Nato.

Militärpaktens försvarsförmåga bygger i dagens läge nästan enbart på USA:s kapacitet, eftersom arméerna i England, Frankrike och Tyskland är skuggor av sitt forna jag. För två år sedan flyttade USA sin militära tyngdpunkt från Atlanten till Stilla havet.

Regeringen i Syrien använde kemiska vapen obestraffat och överskred den röda linje som president Obama tydligt ritat upp. Många frågar sig nu i vilka fall USA på riktigt kommer till undsättning.

Vladimir Putin knackar på Europas dörr samtidigt som spänningen tilltar på ett oroväckande sätt kring Kinas östkust. Hinner USA överallt om det blir oroligt både i Asien och Europa?

I Asien lyder ännu formellt lugn och i Europa är det oroligt endast i Ukraina. Men något är på gång då även vårt fredsälskande grannland Sverige säger sig behöva medeldistansrobotar.

Rysslands agerande i Ukraina har väckt många europeiska länder ur sin törnrosasömn. Försvarsned­skär­ningarnas tid är förbi, sannolikt övergår de i upprustning också i Europa, precis som skett i Ryssland och i Asien.

För företagare och placerare innebär politisk osäkerhet ekonomisk dito. Marknaden är duktig på att prissätta risk, men osäkerhet klarar den inte av.

Det finns ordspråk som ”köp när du hör kanonernas muller, sälj när du hör segertrumpeterna”. Påfinansspråk betyder det att kurserna är som lägst när osäkerheten är som störst, att börsen vänder upp då osäkerheten övergår i kalkylerbar risk och att kurserna redan har stigit då slutresultatet är ett faktum.

Exempel på politisk osäkerhet:
– ingen vet hur långvarig en konflikt blir, samt om eller hur den eskalerar
– ingen vet vem som segrar, vem som förlorar
– ingen vet vilka konsekvenserna blir för företag i form av hinder och fördröjningar i leveranskedjor, produktion, transporter och världshandel
– regeringar och parlament följer inte normala fredstida resonemang, och kan istället tillgripa diverse tvångsåtgärder såsom socialisering och stängda gränser

Upprustning är stimulerande för ekonomin. Efter ett krig innebär återuppbyggnadsfasen även kraftig ekonomisk tillväxt.

Grunden till många stora förmögenheter har skapats under politiskt omvälvande tider.

Det mest kända exemplet är väl hur släkten Rothschild, som genom goda internationella kontakter på 1700- och 1800-talen skapade sin enorma förmögenhet genom att låna upp pengar på marknader i fredstillstånd, för att låna ut pengarna till välvalda kungahus som behövde arméfinansiering.

Politiska omvälvningar skapar stora möjligheter om man positionerar sig rätt, men medför risk att bli
utraderad om vadet slår fel.

Spik, konserver och whiskey utgör inflationsskydd i krigstider, enligt gammal visdom. Preferera aktier och
realegendom, identifiera länder, branscher och företag som gynnas av upprustningen. Undvik länder och företag som är speciellt utsatta om situationen eskalerar.

Trots stor volatilitet brukar bredare börsindex ha stigande trend under politiskt oroliga tider.

På räntemarknaden brukar efterfrågan på kapital i kombination med inflation och försämrad kreditvärdighet driva upp räntenivåerna i de oroliga områdena, så politisk osäkerhet och krig är i regel svårare för ränteplacerare än för aktieplacerare.
Sprid under alla omständigheter portföljen och kom ihåg att också ditt eget hemland kan bli utsatt för omvärldens sanktioner. Motståndarländernas egendom brukar nationaliseras eller utsättas för sanktioner.

Försvarsindustrin har antagligen ett bra årtionde framför sig också om nuvarande krishärdar inte eskalerar.

Efterfrågan brukar öka markant, förutom på vapen på strategiska metaller, befästningsmaterial och elektronik.

Det är dock svårt att hitta de företag som gynnas av ökad upprustning, eftersom få bolag skyltar med sin
försvarsrelaterade verksamhet av rädsla för att stämplas som oetiska.

Vem kommer exempelvis ihåg att nätverksbolaget Ericsson har en enhet som tillverkar försvarsmateriel?

Efter dessa reflektioner känns dagsläget med låg tillväxt och snudd på deflation egentligen inte så farligt. Fred är helt enkelt underbart.