Avhandling: Idrottskarriär bra för blivande företagare

En toppidrottskarriär är utmärkt att ha i bagaget för den som siktar på att bli företagare. Båda karriärerna har flera gemensamma drag.
Auli Pekkala

Auli Pekkala är magister i idrottsvetenskap, studiehandledare, och har studerat företagande vid handelshögskolan vid Jyväskylä universitet. Till vardags är hon lektor vid Haaga-Helia yrkeshögskola i Helsingfors.

Den slutsatsen drar Auli Pekkala i sin färska doktorsavhandling. Pekkala har intervjuat fem tidigare toppidrottare som under eller efter sin idrottskarriär blivit företagare.

Enligt Pekkala utgör en stark passion grunden för både toppidrott och företagsamhet. Framgång förutsätter att man själv valt det man håller på med och att man njuter av det.

”Toppidrott lär utövaren att koncentrera sig, fokusera, lägga sig själv i blöt och att slutföra sin sak. Det är egenskaper som också gäller företagare”, säger Pekkala.

Andra gemensamma nämnare är förmågan att kläcka idéer, göra upp marknadsförings- och affärsverksamhetsplaner, sköta sponsor- och mediekontakter samt förvalta sin ekonomi.

Enligt Pekkala är de egenskaper som passar en företagare inlärda snarare än genetiskt betingade. Uppväxtmiljön har stor inverkan.

”Viktigt är hur omgivningen bemöter och uppmuntrar barnets sätt att göra saker och ta egna initiativ. De rollmodeller barnet får under sin uppväxttid när det gäller människors sätt att göra saker, får stor betydelse. Förebilderna behöver inte nödvändigtvis komma från kärnfamiljen. Men samtidigt är det tydligt att de som fostrats i företagarfamiljer tagit till sig de modeller som erbjudits där.”

Uthållighet ger vinnare

Betydelsen av misslyckanden är väsentlig när man parallellt talar om toppidrott och företagande.

”Jämför man med andra områden i livet är toppidrottarens situation kanske den enda där man nästan dagligen lyckas eller misslyckas – och försöker igen. Man lär sig att misslyckas och att ständigt försöka på nytt.”

Eller som en av de intervjuade i avhandlingen uttrycker saken: ”Till slut är det inte de bästa som är kvar på toppen, utan de mest uthålliga. De som orkat övervinna motgångarna.”

Att efter ett misslyckande komma tillbaka och fortsätta sin karriär kan dock enligt Pekkala kräva en stor viljeansträngning.

”Ivern att försöka igen och igen är en nyckelfaktor för framgång hos både toppidrottare och företagare.”

Patrik Harald

FOTNOT:

Auli Pekkala disputerade den 2.12.2011 vid Jyväskylä universitet.
Avhandling: ”Mestaruus pääomana – huippu-urheilun tuottama pääoma yrittäjäksi ryhtymisen kannalta”.
Opponent: Docent Mika Aaltonen, Aaltouniversitetet.
Kustos: Professor Matti Koiranen, Jyväskylä universitet.