Alexander Bargum ny vd på Algol

Alexander_Bargum_Algol
Alexander Bargum har utsetts till vd för Algol, som är ett familjeförtag specialiserat på teknisk handel och hälsovård. Algol har cirka 500 anställda och verksamhet i tio länder.

Alexander Bargum efterträder Magnus Bargum på vd-posten den 1 juni 2012. Alexander Bargum har tidigare arbetat som partner på advokat­byrån Hannes Snellman.

Vilka är dina viktigaste målsättningar gällande Algol?

”Den övergripande målsättningen är naturligtvis en lönsam och långsiktig tillväxt. Lönsamheten är en förutsättning för alla andra målsättningar. Vi vill kontinuerligt utveckla vår verksamhet så att vi stärker vår position som en pålitlig och sakkunnig samarbetspartner för våra leverantörer och kunder. Algolkoncernen ska vara en inspirerande och utmanande arbetsplats för alla medarbetare.”

Hur bedömer du utsikterna inom de sektorer där Algol verkar?

”Huvudsakligen ser jag mycket positivt på utsikterna inom alla sektorer och alla de länder där vi är verksamma. Vår verksamhet utgörs av distribution, produktion och tjänster för industrin och hälsovårdssektorn, och vi finns i tio länder. Helheten ger både stabilitet och tillväxtmöjligheter. Jag tror på vårt serviceinriktade koncept, där distributören har en självständig och viktig roll för kunder lika väl som för huvudmän.”

Hur konjunkturkänslig är verksamheten, och vilka faktorer påverkar försäljningen mest?

”Vi har en väl diversifierad verksamhet där olika branscher och geografiska områden stöder varandra över konjunkturväxlingar. Som leverantör till industrin är vi beroende av industrins långsiktiga verksamhetsförutsättningar och investeringar. Inom hälsovårdssektorn är vi beroende av den offentliga ekonomin och i viss mån av regulativa faktorer. ”

Du har nyligen tillträtt som vice ordförande för Familjeföretagens förbund. Vilka frågor vill du arbeta för som förbundets vice ordförande?

”Mitt ansvarsområde inom förbundet är intressebevakningen. Familjebolagen som helhet har en central ekonomisk och samhällelig betydelse. Därför finns det ett allmänt intresse i att den här typen av företagande kan fortleva i Finland. Det kommer inte att lyckas utan genomgripande förändringar i beskattningen framför allt vid generationsskiften.”

Vilka är de största fördelarna med familjebolag som modell? Finns det nackdelar?

”Då ägarna är aktivt involverade uppstår en närhet mellan ägande och beslutsfattande. Jag ser det som en fördel, eftersom det ger en meningsfull balans mellan ansvarskänsla och risktagningsförmåga. Ett privat och stabilt ägande skapar förtroende hos leverantörer, kunder och personal. Nackdelen är dels svårigheten att få in nytt kapital om det skulle behövas, dels den tilläggskostnad som varje generationsskifte innebär. Sådana kostnader belastar inte andra typer av bolag, vilket hämmar familjebolagens tillväxt och snedvrider konkurrensen.”

Vad är det viktigaste du har lärt dig i ditt tidigare jobb?

”Jag har arbetat tio år som advokat, varav de tre sista som delägare vid en av landets ledande byråer. Jag hoppas att den erfaren­heten har lagt grunden till en lämplig kombination av analysförmåga och handlingskraft. Det är egenskaper som också en företagsledare behöver.”

Text: Patrik Lindfors