Bostadsskulderna och banktillgångarna lika stora

Finländarnas tillgångar på bankkonton är praktiskt taget lika stora som finländarnas bostadsskulder, det vill säga 82 miljarder euro. Det framgår av färska siffror från Finlands Bank.

Finländarna hade i slutet av februari 82,1 miljarder euro i bostadsskulder. Jämfört med månaden innan ökade beloppet med 200 miljoner euro, men årsökningen avtog jämfört med januari, och var i februari 6,4 procent.

Inlåningen från hushåll minskade i februari och var i slutet av månaden 81,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan låg på 1,03 procent, uppger Finlands bank. Som jämförelse kan nämnas att inflationen samma månad enligt Statistikcentralen var 3,1 procent.

När det gäller nya bolån var genomsnittsräntan i februari 2,38 procent, vilket är 0,08 procentenheter lägre än månaden innan.

I februari var 80 procent av de nya bolånens ränta bunden till euribor. Andelen bolån med fast ränta var 11 procent, medan 8 procent var bundna till bankernas egna referensräntor. Ännu i december 2011 var andelen primräntebundna nya bolån 12 procent.

Utbetalningen av nya bolån till hushållen uppgick i februari till 1,4 miljarder euro.