50 böcker som kastar ljus över Silicon Valleys skuggsidor (del 1)

Rätten till information. Den som vill lära sig historien bakom Silicon Valley kan läsa böcker om hur hippierevolutionen och datorns tillkomst växte fram parallellt och enades i en världssyn som betonar individens egen kapacitet och obegränsad rätt till information och yttrandefrihet. Bild: Mostphotos

Med forskaren Carl-Gustav Lindén som guide har Forum silat fram 50 pärlor som ger insikt i den kanske viktigaste samhälleliga drivkraften framöver: teknikbolagen i Silicon Valley. Nedan följer del 1.

Silicon Valley i Kalifornien har i många år glorifierats av forskare, journalister och debattörer som ett samhälle där alla, särskilt unga briljanta personer, har jämlika möjligheter att förverkliga sig själva och ’revolutionera världen’. Det har framställts som något av ett idealsamhälle där alla idéer är lika mycket värda tills motsatsen bevisats, ett socialt experiment drivet av öppenhet, experimentlusta, teknologisk determinism och oändliga chanser att bli riktigt rik på kuppen.

Nu har pendeln slagit över rejält åt andra hållet i takt med att mediernas rapportering alltmer kommit att handla om rövarkapitalism, övervakningsekonomi och missbruk av användardata. Böckerna som skrivits de senaste två–tre åren tenderar att ha en allt mörkare underton, för världen har vaknat upp till att de sociala, politiska, ekonomiska och byrå­kratiska effekterna av de stora teknik­företagens framfart inte är odelat positiva. Visst har vi som medborgare, anställda eller chefer fått tillgång till helt nya effektiva redskap för att kommunicera och organisera oss och vårt arbete, många av dem helt gratis. Samtidigt bidrar vi genom de data som uppstår i vår aktivitet till Silicon Valleys penningmaskin, som är optimerad för att fånga så mycket som möjligt av vår uppmärksamhet och exploatera den maximalt, med litet eller inget socialt ansvar.

Och monopoltänkandet hos företag som Facebook, Google, Apple, Amazon går ut på att krossa konkurrenter och uppstickare i jakten på skalfördelar. I slutändan sitter vi med ett fåtal alternativ för det finns inte längre någon marknadsplats, enbart fängelseliknande slutna ekosystem utan riktigt goda alternativ.

I den här artikeln vägleder Forum läsaren igenom de senaste årens litteraturflöde och kategoriserar böckerna efter inriktning och huvudbudskap. Urvalet, som nästan helt är på engelska, täcker självklart inte hela litteraturen om Silicon Valley och blir av utrymmesskäl ganska svepande.

Det är naturligt att börja med historien om hur Silicon Valley växt fram som ideal, samhällsmodell, begrepp, idé, metafor, berättelse, ideologi, myt och, på sistone, som destruktiv rövarkapitalism där vinnaren tar allt. Här finns en uppsjö av böcker eftersom många velat slå mynt av framgångshistorierna. Därför har jag valt ut litteratur som är relativt fri från överdrifter och i stället presenterar en faktabaserad och samtidigt läsvärd inblick i hur Silicon Valley kom till.

Solutionism och ny form av kapitalism. För att gå tillbaka till den historiska utvecklingen kan vi till exempel läsa några böcker om hur hippie­revolutionen och datorns tillkomst växte fram parallellt och enades i en världssyn som understryker individens egen kapacitet och obegränsad rätt till information och yttrandefrihet. Detta i kombination med tron på att alla problem, inklusive imaginära, går att lösa med ny teknik – en idé som den teknologikritiska debattören Evgeny Morozow i sin bok To Save Everything, Click here: The Folly of Technological Solutionism (2013) kallar för ”technological solutionism”.

Journalisten John Markoff, som är född i Palo Alto, barndomskompis med Steve Jobs, och under många år bevakade Silicon Valley för New York Times, har skrivit två utmärkta böcker om idéerna som utgör grunden för Silicon Valley, What the Dormouse Said: How the Sixties Counterculture Shaped the Personal Computer Industry (2005) och Machines of Loving Grace: The Quest for Common Ground between Humans and Robots (2016). Markoff arbetar för tillfället på en bok om Stewart Brand, den alternative kulturens föregångare och personen bakom The Whole Earth Catalogue, en legendarisk katalog som listade allt vad man behöver för att starta ett nytt utopistiskt samhälle, fast mitt ute i öknen.

Stanfordprofessorn Fred Turners From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism (2008) behandlar också de kulturella aspekterna ur ett brett perspektiv. Han går bland annat in på tidskriften Wireds betydelse för att etablera idén om en ny form av kapitalism. Detta är en publikation som både har dokumenterat och direkt medverkat till den kulturella transformationen av Silicon Valley. Wired grundades i San Francisco av paret Louis Rossetto och Jane Metcalfe. I det första numret i mars 1993 förutspår libertarianen Louis Rossetto, då chefredaktör, att en digital revolution kommer att förändra våra liv ”likt en bengalisk tyfon” (citerad av Turner, sidan 207) och för med sig ”sociala förändringar så grundläggande att de kan jämföras med upptäckten av elden”.

Se hela boklistan som pdf här.

Carl-Gustav Lindén text

Läs del 2 av artikel här: 50 böcker som kastar ljus över Silicon Valleys skuggsidor (del 2)

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!