Vilka är värsta klimatbovarna ?

Enligt ett konsultbolag South Pole Group med huvudkontor i Zürich är det svenskt stål SSAB, skogskoncernen Stora Enso och flygbolaget SAS.

Senaste skrivbordsprodukten hamnar som nyhet på Dagens Industris förstasida idag under rubriken ”Börsens värsta utsläppsbovar”. Som så ofta blir läsare missledda av sensationspressen.

Jag var i helgen utfrågare på Hindersmässan i Örebro, det 153-åriga Bergshandteringens Vänner (BHV), som brukar samla ett halvt tusen bergsmän till initierade diskussioner, numera också allt fler yngre kvinnor som snabbt vinner terräng i en av de mest mansdominerade branscherna.

Tjugotalet stålverk sysselsätter i Sverige direkt 16 000 personer, med företagen närmast runt omkring blir det över 60 000. Föredragen handlade om digitaliseringen som nu tar fart med högre effektivitet, bättre produkter och arbetsförhållanden, högre kompetens krävs på många håll.

Resultatet lär bli klart färre anställda i industrin. Snabbare än tidigare kommer det att gå, men var och hur återstår att se.

Det mest intressanta branschen sysslar med ur miljösynpunkt är att ersätta kolet med vätgas så att restprodukten blir vatten istället för koldioxid. SSAB med stora masugnar i Oxelösund och Luleå svarar idag för ca 10 procent av Sveriges totala utsläpp, 6 av ca 60 miljoner ton koldioxid. (Dessutom släpper bolaget ut 3 miljoner ton, bl a  i Finland efter köpet av Ruukki.)

Staten är med och sponsrar projektet med 7 miljoner kronor, deltar gör också statliga LKAB med två av världens djupaste underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget/Gällivare samt Vattenfall.

Tidshorisonten för den helt nya tekniken är 20 år framåt i tiden för att i bästa fall hitta en metod som ersätter den hur järn har framställts så länge vi känner till det, i Bergslagen åtminstone sedan 1300-talet.

Lyckas teknikerna har de åstadkommit den största miljöförbättringen någonsin. ”De värsta miljöbovarna” är inte de som arbetar med att förbättra månghundraårig teknik. De finns på andra håll.

Jag har tidigare beskrivit hur de stora miljökonferenserna samlar hundratals privatflygplan trots att det finns reguljärflyg.

Andra miljöbovar är konsultföretag som i likhet med South Pole vid sidan om sin seriösa miljöverksamhet skrytsamt sprider vilseledande information under rubriken ”vi har uppnått hittills….räddat över 17 000 hektar skog” och lyckats ”skydda eller återställa 250 000 kvadratkilometer mark”, som jämförelse mer än halva Sveriges yta.

I det verkliga livet är det industrin tillsammans med pådrivande politiker och deras tjänstemän, i sin tur påeldade av seriösa miljödebattörer, som initierar och genomför miljöåtgärder.