Världsledande nationalekonom åter hos barnbarns barnbarn

unnamedKnut Wicksells barnbarn med samma namn samt sonsondottern Eva Thott fick bekräftat att anfadern idag anses vara en av världens främsta nationalekonomer med bestående inflytande efter mer än hundra år.

—-

Det var en verkligt intressant dag på Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap i Lund när professor Lars Jonung inbjudit ättlingarna till en av världens utan tvekan största auktoriteter inom nationalekonomin. Wicksell (1851-1926) hade en lång och krokig väg för att själv bli professor åren 1901-16, han vägrade t ex att underteckna ansökan till kungen med ”Underdånigast”.

Wicksell ansågs vara samhällsomstörtande när han också utmanade kyrkan, försvaret, den akademiska världen och allmänheten med en rad utspel som gjorde att han också hamnade i fängelse i Ystad för hädelse. Han hade under hela sitt liv ”en obetinglig lust att kasta sig in i allehanda debatter”.

Wicksell ingick landets första sambo-äktenskap med norskan Anna Bugge, avtalet skrevs av sedermera statsministern liberalen Karl Staaf, paret vägrade nämligen gifta sig i kyrkan eftersom Knut då automatiskt skulle bli förmyndare för Anna. Även hennes insatser för kvinnans frigörelse, fredsrörelsen, kommunalpolitiken i Lund, mm, belystes av historieprofessorn Christina Carlsson-Wetterberg.

På plats för att lyssna till Knuts och Annas livsverk fanns sonsonen med samma namn Knut, sonsondottern Eva Thott, hennes son Otto, m fl.

Knut Wicksell har gått till historien för sina verk om penningteori, ränta, investeringar och inflation. Han anses ha haft stort inflytande på John Maynard Keynes The General Theory of Employment, Interest and Money, som fått förnyad aktualitet under den pågående skuldkrisen i diskussionen om konjunkturstimulanser.  USA:s tidigare centralbankschef Alan Greenspan har hänvisat till Wicksell, våra egna ekonomipristagare till Alfred Nobels minne Bertil Ohlin och Gunnar Myrdal tog också starkt intryck av honom.

När nu Lunds universitet nästa år fyller 350 år kommer Knut Wicksell att lyftas fram som en av de mest banbrytande professorerna för sina över hundra år gamla teorier.