Uppladdning inför Almedalen

Korta noteringar under fyra seminarier senaste tio dagarna, tre hos landets ledande think tank SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle), en hos Almedalsveckan inför sommarens stora begivenhet i juli: 1/ Statsfinanserna med generaldirektörerna för ESV, Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet, m fl, om framtida ekonomiskt utrymme för reformer. Äntligen fick vi höra något jag tjatat om i många år, ”siffrorna är en grov uppskattning”, ”ingen idé att jobba med jobba decimaler hit och dit”, ”kvalificerad gissning”, dessutom ”många punkter i den politiska uppgörelsen om 73 åtgärder kan bli rätt så dyra eller rätt så billiga”. Min kommentar: Ovanstående är en rejäl sågning av regeringens två finansplaner per år med decimaler fyra år framåt, liksom av alla bankekonomer och andra spågubbar och -kärringar som gissar vilt men framstår som säkra. Urban Hansson Brusewitz på Konjunkturinstitutet tog ett litet steg i rätt riktning när han använde intervall, att statens utgifter närmsta åren ökar med 1,5 – 2,5 procent per år. 2/ Försvarsminister Peter Hultqvist: Det var en miss att avskaffa värnplikten, den är nyckeln till allt annat i försvaret. Min kommentar: Ryssen är inte rädd för svenska ”sega gubbar” trots att gamle arméchefen Nils Skölds använde detta uttryck för svenska försvarets styrka under kalla kriget (som mest möjligt över 400 000 mobiliserade). Ryssen är rädd för luftvärn, ubåtar och stridsflyg. Saab tillhör de bästa tillverkarna i världen på att ta fram de två sistnämnda. Visst beställs nu fler sådana till försvaret. Men jämför slagkraften från ytterligare en ny ubåt eller två ytterligare stridsflyg mot några tusen repgubbar plus officerare på staberna. Sverige ska inte föra krig på svensk mark, ett hårt skalförsvar avskräcker bättre från anfall. 3/ Vart är EU på väg ? Ambassadör Lars Danielsson vid vår EU-delegation i Bryssel sade att Sverige står mycket närmare Tyskland än Frankrike, eftersom tyskarna försöker balansera mellan olika länder medan fransmännen driver på om centralisering. Danielsson instämde i mitt påstående att EU i verkliga livet är mer av många tusen små myrsteg varje år på olika områden än de stora grandiosa utspelen som vi journalister mest intresserar oss för. 4/ Almedalen första veckan i juli. Arrangören Gotlands kommun ska locka fler politiskt intresserade ungdomar och motverka tendensen att allt fler möten blir slutna. Tipset till olika arrangörer (kommuner, företag, statliga verk, fackförbund, m fl) är att arrangera smalare ämnen och korta tiden till 45 minuter eftersom så många evenemang har liknande rubriker. Förra sommaren över 4 300 på åtta dagar. Unika besökare uppskattades till 45 000, ackrediterade journalister var drygt 600. Ett kryssningsfartyg ökar antalet avgångar till tre olika kvällar mitt i veckan från Stockholm, hela dagen i Visby och tillbaka igen på kvällen. Väl mött där igen !

Korta noteringar under fyra seminarier senaste tio dagarna, tre hos landets ledande think tank SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle), en hos Almedalsveckan inför sommarens stora begivenhet i juli:

1/ Statsfinanserna med generaldirektörerna för ESV, Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet, m fl, om framtida ekonomiskt utrymme för reformer. Äntligen fick vi höra något jag tjatat om i många år, ”siffrorna är en grov uppskattning”, ”ingen idé att jobba med jobba decimaler hit och dit”, ”kvalificerad gissning”, dessutom ”många punkter i den politiska uppgörelsen om 73 åtgärder kan bli rätt så dyra eller rätt så billiga”.

Min kommentar: Ovanstående är en rejäl sågning av regeringens två finansplaner per år med decimaler fyra år framåt, liksom av alla bankekonomer och andra spågubbar och -kärringar som gissar vilt men framstår som säkra. Urban Hansson Brusewitz på Konjunkturinstitutet tog ett litet steg i rätt riktning när han använde intervall, att statens utgifter närmsta åren ökar med 1,5 – 2,5 procent per år.

2/ Försvarsminister Peter Hultqvist: Det var en miss att avskaffa värnplikten, den är nyckeln till allt annat i försvaret.

Min kommentar: Ryssen är inte rädd för svenska ”sega gubbar” trots att gamle arméchefen Nils Skölds använde detta uttryck för svenska försvarets styrka under kalla kriget (som mest möjligt över 400 000 mobiliserade). Ryssen är rädd för luftvärn, ubåtar och stridsflyg. Saab tillhör de bästa tillverkarna i världen på att ta fram de två sistnämnda. Visst beställs nu fler sådana till försvaret. Men jämför slagkraften från ytterligare en ny ubåt eller två ytterligare stridsflyg mot några tusen repgubbar plus officerare på staberna. Sverige ska inte föra krig på svensk mark, ett hårt skalförsvar avskräcker bättre från anfall.

3/ Vart är EU på väg ? Ambassadör Lars Danielsson vid vår EU-delegation i Bryssel sade att Sverige står mycket närmare Tyskland än Frankrike, eftersom tyskarna försöker balansera mellan olika länder medan fransmännen driver på om centralisering.

Danielsson instämde i mitt påstående att EU i verkliga livet är mer av många tusen små myrsteg varje år på olika områden än de stora grandiosa utspelen som vi journalister mest intresserar oss för.

4/ Almedalen första veckan i juli. Arrangören Gotlands kommun ska locka fler politiskt intresserade ungdomar och motverka tendensen att allt fler möten blir slutna. Tipset till olika arrangörer (kommuner, företag, statliga verk, fackförbund, m fl) är att arrangera smalare ämnen och korta tiden till 45 minuter eftersom så många evenemang har liknande rubriker. Förra sommaren över 4 300 på åtta dagar. Unika besökare uppskattades till 45 000, ackrediterade journalister var drygt 600. Ett kryssningsfartyg ökar antalet avgångar till tre olika kvällar mitt i veckan från Stockholm, hela dagen i Visby och tillbaka igen på kvällen.

Väl mött där igen !