Styr stärkt ur krisen

När Erika Ehrnrooth beskriver utvecklingen i sitt bolag använder hon rikligt med sjöfartsmetaforer. I barn- och ungdomen var hon tävlingsseglare på landslagsnivå, något som gett henne vägkost i karriären.

För bemannings- och rekryteringsföretaget Eilakaisla har coronapandemin varit en prövning, men vd Erika Ehrnrooth säger att man aldrig ska missa de möjligheter en kris kan föra med sig. Själv är hon ute efter att vinna marknadsandelar i pandemins kölvatten.

Två år har gått sedan Erika Ehrnrooth tog över posten som vd på 50-årsjubilerande Eilakaisla. Före det hade hon jobbat två år i bolaget som marknadsföringsdirektör och ansvarig för nykundsanskaffningen.
Ehrnrooth beskriver vd-tiden som händelserik och full av förändring, i ett tempo som rentav varit högre än hon hade föreställt sig. Uppdraget har bjudit både på med- och motvind.
Precis som på många andra håll har coronaviruset ställt det mesta på ända. I mars i fjol när pandemin var ett faktum började telefonerna ringa hos Eilakaislas konsulter. Alla rekryteringsuppdrag lades på is samtidigt som uppdragsgivarna började permittera bemanningspersonalen. Att uppdrag försvann betydde ett stagnerande kassaflöde hos Eilakaisla, som tvingades se över sina kostnader. Följden var samarbetsförhandlingar.
”Det var helt fruktansvärt”, säger Ehrnrooth, som aldrig tidigare hade jobbat i en organisation där man fört samarbetsförhandlingar, varken som arbetsgivare eller som anställd. Nu skulle hon plötsligt leda processen.
Tack vare erfarna medarbetare kunde allt skötas enligt reglerna. Men Ehrnrooth upplevde situationen väldigt frustrerande.
”Vi hade haft en så bra start på året. Och sedan körde vi med full fart rakt in i en vägg.”
Sett i backspegeln gjorde man enligt Ehrnrooth uppenbarligen de rätta besluten, och i rätt tid. Också innevarande år har börjat bra.
Den positiva utvecklingen är inte enbart ett resultat av att man navigerat rätt under coronaåret, utan i stor utsträckning också en effekt av den organisationsförändring och transformation av bolaget som Ehrnrooth ägnat mycket av sin tid åt.
”Vi har utvecklat vårt tjänsteutbud och tagit till oss mera kundorienterade tillvägagångssätt, från aktiv kundprospektering till en konsultativ roll när det gäller att föreslå personallösningar som löser knutarna hos kunderna.”
Det handlar om ett kommersiellt tänkesätt där man anpassar sig till kundens köpcykel.
”Vi har fått flera nya kunder och vunnit viktiga resurseringsuppdrag, vilket är ett tecken på att vi trimmat seglen rätt.”
[…]
Tävlingsseglare på landslagsnivå. När Ehrnrooth beskriver utvecklingen i sitt bolag använder hon rikligt med sjöfartsmetaforer. I barn- och ungdomen var hon tävlingsseglare på landslagsnivå, något som gett henne vägkost i karriären.
”Jag blev tidigt utsatt för en målmedveten träning, tuffheten och pressen i att tävla, och fick samtidigt lära mig att ta hand om mig själv, min båt och all utrustning, och att bära ansvar för att allt ska fungera.”
Hon säger det är viktigt för unga som står inför ett karriärval att kunna identifiera sina naturliga förmågor, för att på så sätt öka sina chanser att bli riktigt bra på det man satsar på. Samtidigt påminner hon om att den framtida normen knappast är att ha en enda karriär under sin livstid, utan att man sadlar om och gör flera karriärer.
”Man måste vara redo att lära sig nytt och ta intryck, att utvecklas och vara en del av utvecklingen i stället för att bara passivt följa med.”

Patrik Harald text
Karl Vilhjálmsson foto

Läs hela intervjun i papperstidningen!