Snedvridet hos Lundastudenterna

Lundagård, tidning som ges ut av Lunds Universitets studentkårer, publicerar en minst sagt otillförlitlig opinionsundersökning med åtföljande överraskande resultat.

Vinnare är Vänsterpartiet med 21 % av de som har svarat, följt av M 19, C 14, SD 13, S 10, MP 8, L 7, F! 5 och KD 3 procent.
Antalet tillfrågade studenter under tiden 1 – 11 juni var 29 463, antalet svar endast 3 217, alltså så låg svarsfrekvens som 11 procent.

De politiska sympatierna hos medlemmar i studentnationerna visar överraskande att Smålands Nation inte alls är den mest vänsterinriktade, något som den betraktats som åtminstone sedan studentupprorens 1968.

Blekinge Nation bedöms vara mest vänster följd av Wermlands, Sydskånska och Kalmar.

Mittenklungan består av Smålands, Kristianstads, Östgöta, Hallands och Västgöta.

På högerflanken finns Lunds, Malmö, Helsingkrona och Göteborgs Nation.

Nuförtiden väljer studenter som vill vara med i en nation den de själva anser passar bäst, förr i tiden var det obligatoriskt medlemskap och man tillhörde den där man härstammade från. Stockholmare och norrlänningar tillhörde då i allmänhet av tradition Wermlands.