Rider energisparande megatrend

Vesa Laisi, vd för Danfoss Drives.
Vesa Laisi, 57, började som vd för Danfoss Drives i januari. Bolaget integrerar finska Vacon med danska Danfoss verksamhet inom frekvensomriktare.

Beskriv din resa på Vacon.

Jag är en ingenjör i hjärtat och har en dubbelexamen i ekonomi. Jag förstår ekonomer och talar deras språk, de lyckas inte dra mig vid näsan [ler]. Min bakgrund är på ABB samt Vaisala. Jag kom in på Vacon sommaren 2002, ett tag efter bolagets börsintroduktion. Vi hade en mycket Finlandsscentrerad verksamhetsmodell på den tiden. På tolv år har vi byggt ett globalt bolag, dock med rötterna starkt i Finland.

Danfoss köpte Vacon. Varför säljs alla bra bolag utomlands?

Förvärvet är vänligt sinnat, danskarna vill ha oss med på kälken. Det är ingalunda frågan om att köpa överkapacitet som man sedan lägger ner. Två växande bolag vill tillsammans accelerera och växa klart snabbare än marknaden. Vi väljer de bästa bitarna från båda bolagen för att bygga en konkurrenskraftig helhet. Som nybliven marknadstvåa med 12-13 procents andel inom frekvensomriktare utmanar vi marknadsledaren ABB, med sina 17 procent.

Erkki Rauni­o, en av Vacons grundare hade hoppats på inhemska köpare?

Affärer är affärer, jag tror att vi har alla förutsättningar för att skapa en gemensam framgångshistoria. Före detta Vacon utgör numera ett eget segment inom Danfoss och har en tillräckligt självständig roll för att bygga vår framtid utan kompromisser. Jag har svårt att föreställa mig en bättre partner, med så få överlappningar inom kunder och industriell verksamhet, samt så annorlunda sorters kunnande, för både standardprodukter samt högeffektsbruk.

Minskas Vacon starka finska prägel inom ledningsgruppen?

Redan innan förvärvet talade vi om behovet av att internationalisera och diversifiera på denna punkt, så att personernas bakgrund främjar global framgång.

När blir Danfoss Drives nummer ett?

Världen är inte stabil som förut, vi ser inte framför oss någon tio år lång tillväxtperiod, som många i Finland ännu tycks drömma om – att tillväxten ska lösa alla problem. Vi är inte nöjda om vi inte lyckas växa snabbare än marknaden, mer specifika mål än så har vi inte.

Kom övertagandet i grevens tid med tanke på Vacons resultatvarning i september?

Vi hade en lite för optimistisk bild av tillväxten under andra halvåret 2014. Vi sänkte vår ambitionsnivå för ett kvartals del, det var en tillfällig hicka. Vi står fortfarande fast vi vår nya strategi och våra långsiktiga ekonomiska mål, lanserade i december 2013.

Kombinerar ni finskt ingenjörskonst med danskt säljkunnande?

Jag anser att även finländarna kan sälja nuförtiden. Vi ligger en bit efter, men inte så dramatiskt. Det finns kulturella skillnader, men om man själv kan välja samarbetspartner så är två nordiska företag en bra kombination. Vi har båda haft en liten hemmamarknad, vilket har tvingat oss att söka internationella möjligheter. Det ger oss en lämplig dos ödmjukhet.

Danfoss är cirka 10 gånger större än Vacon, och har en 60 år längre historia. Spelar det någon roll?

Nu kan vi fokusera helt och hållet på tillväxt istället för att sörja för utvecklingen av ledarskapsstrukturer, som ju är väl etablerade hos Danfoss tack vare att bolaget har långa traditioner.

Spelar storleken en avgörande roll?

Storlek öppnar fler möjligheter. Större produktionsvolymer möjliggör billigare materialinköp. Vi får bredare försäljningskanaler och kan reagera snabbare på marknadsförändringar. Det finns knappt några överlappningar alls, vi kompletterar varandra. Danfoss är speciellt starka inom livsmedel och drycker samt ventilation. Vacon är duktiga inom hissar och skeppsindustrin. För att förverkliga nyttan med kritisk massa och stordriftsfördelar förutsätts framgångsrikt ledarskap.

Var finns affärsmöjligheterna?

Tillväxten i Europa är inte den bästa möjliga just nu. Det sker saker i Nordamerika och Asien, vi bör investera för att hänga med där. Inom en fragmenterad marknad går det i princip att hitta tillväxt överallt. Vi kan växa snabbare än BNP då energisparande driver utvecklingen. Vi är till exempel en stor leverantör inom hybridbilsområdet.

Blir Vasa ett innovationscentrum inom Danfoss?

Där finns starkt kunnande. Vacon startade i Vasa, som fortfarande sköter en hel del produktutveckling. Danfoss kunnande är förankrat i Gråsten. Bolagens produktserier förblir intakta eftersom vi knappt har några gemensamma kunder från tidigare. Produktionscyklerna är rätt så långa, vi lanserar knappast alltför många nya produkter 2015. I det långa loppet kan produktutbudet harmoniseras.

Snakker du dansk?

Jag har försökt klara mig på svenska i Danmark, men insett att det inte lönar sig. Jag lyckas inte ens beställa vatten på flygplanet [skrattar].

Torsten Fagerholm text