Rena rama pesthärden

förrädisk fasad. I Hongongs lysande skyskrapor döljer sig många veritabla miljöbomber, åtminstone för dem som jobbar i utrymmena. Foto: Mostphotos

Ingenstans finns det fler höga byggnader med smutsig luft än i Hongkong och det övriga Kina. Håll andan, här finns pengar att göra.

Med fasa väntar Vesa Mäkipää på att få veta vad hans robotar har hittat när de har fotograferat ventilationskanaler i Hongkongs skyskrapor.

Han minns ännu hur hårresande det var att se ett mögligt kattlik och flera döda fåglar i en kanal.

”Från kanalen blåstes luft in i en byggnad där det såldes grönsaker, kött och andra livsmedel. Det äcklar mig att ens tänka på hurudan inverkan mögliga kadaver har på inomhusluften”, konstaterar han.

Under sina dryga fyra år som specialist på att rena inomhusluften i höghus i Hongkong har Mäkipää sett ett och annat. En gång blev han ombedd att undersöka ventilationskanalerna i ett shoppingcentrum efter att personalen hade börjat misstänka att luften i utrymmena gjorde dem sjuka.

Det visade sig att duvor hade lagt bon i några av kanalerna som blåste luft in i byggnaden. Kanalernas innerväggar täcktes av fågelspillning och fjädrar. De smulades småningom sönder till partiklar som trängde sig in i varuhuset.

”Det är inte konstigt att de som jobbade där tyckte att något var på tok. Luften de andades minst åtta timmar per dag var definitivt skadlig för deras hälsa”, säger Mäkipää.

Oförlåtlig likgiltighet. Mäkipää är upprörd över att de som styr och ställer i Hongkong inte är intresserade av att göra något för att förbättra kvaliteten på inomhusluften. Han har flera gånger haft tillfälle att diskutera problemet med beslutsfattare, men de har bara ryckt på axlarna.

”Senast träffade jag Hongkongs vicemiljöminister i april. Hon gjorde det klart att det inte finns några planer på att införa nya föreskrifter beträffande inomhusluften. En sådan inställning är närmast kriminell med tanke på de avsevärda hälsoriskerna.”

Regeringen har nöjt sig med att utfärda riktlinjer för kvaliteten på luften i kontorsbyggnader. Dels är riktlinjerna alltför vagt formulerade och dels förpliktas varken byggbolagen eller fastighetsägarna att följa dem.

I Hongkong har ekonomin alltid prioriterats framom miljön och invånarnas hälsa. Staden täcks ofta av smog, och miljöministeriet koncentrerar sina begränsade resurser på att försöka minska på luftföroreningarna utomhus.

Hongkongs väldiga fastighets- och byggbolag är dessutom utomordentligt inflytelserika. Mäkipää antar att miljöministeriet räknar med att bolagen kan stoppa alla försök att på ett meningsfullt sätt reglera inomhusluften och ignorerar därför problemet.

Unika möjligheter. Mäkipääs potentiella arbetsfält är närmast oändligt. Hans bolag Lifa Air undersöker och renar luften i kontorshöghus, och i Hongkong finns det fler minst 100 meter höga byggnader än i någon annan stad.

Även om makthavarna vägrar att göra något har privata företag börjat inse att inomhusluften kan göra personalen sjuk. Mäkipää säger att det är på tiden.

”Folk befinner sig minst åtta timmar per dag på sina kontor. Däremot tillbringar de flesta bara korta stunder i den smutsiga utomhusluften. Dessutom hör hyrorna i kontorshusen till de högsta i världen. Det borde vara självklart att hyresgästerna kan lita på att luften de andas inte är skadlig”, påpekar han.

Läs hela artikeln i papperstidningen!

Björn Ådahl, Hongkong