Populism om miljardärer

Visst är det stötande att som Oxfam skriver i populistisk men kanske sakligt korrekta sammanfattning ”8 män äger lika mycket som halva jordens befolkning”. Oxfam är en nyttig organisation när den sysslar med sin huvuduppgift att samla in pengar och ge bistånd till fattiga.

Men som samhällsdebattör är dess ledning onyanserad. Den kanske har rätt i att hälften av världens dollarmiljardärer har fått sina förmögenheter via arv eller ”genom privilegierade relationer med regeringar.”

En mer nyanserad bild hade kunnat se ut så här: Bill Gates toppar listor över världens rikaste. Men han är väl den nu levande som betytt mest för att ha lyft välståndet i världen, om än indirekt. Microsoft har bidragit till att göra en stor del av världens administration och produktion både billigare och effektivare, vilket är en bidragande orsak till att välståndet för världens medel- och arbetarklass stigit påtagligt under ett par decennier, trots krig, terror och annat elände.

Vi kan ta tre svenska familjer vars medlemmar är dollarmiljardärer och där grundarna bidragit till lägre levnadskostnader, både direkt via sina företag och indirekt genom att tvinga konkurrenter till lägre priser:

Kamprad Ikea; billigare möbler med omvittnat god design.
Persson HM; billigare kläder med uppskattat mode.
Rausing Tetra Pak; förpackningar som minskar slöseriet med sur mjölk, hållbar mjölk sprids i världens u-länder.

Deras förmögenheterna finns privat och i stiftelser (ofta för välgörenhet), de finns i Sverige och andra länder, inklusive skatteparadis. Men huvuddelen av kapitalet arbetar i samhällsnyttiga företag.

I Ikea är det grundarens tre söner, i de andra är det barnbarnen som sitter på förmögenheterna och yttersta makten i företagen.

Många tror att ett sätt att komma åt snedfördelningen av förmögenheterna är att återinföra arvsskatt. Den avskaffades dock i Sverige av Socialdemokraterna under Göran Persson årsskiftet 2004/05.

Anledningen till att (S) drev igenom avskaffandet var att rika svenskar skulle lockas flytta tillbaka till Sverige, vilket också skedde i stor utsträckning.

I de länder som avskaffat arvsrätten för förmögenheter har samhällena utarmats med undantag för den styrande klicken ideologer. Det är uppenbart att fattiga snabbare lyfts upp till dräglig ekonomisk levnadsstandard i kapitalistiska samhällen.

Vi får önska Oxfam god framgång i sin huvudmålsättning, att hjälpa de som verkligen behöver det. En bättre analys kan underlätta.