Odlar tillväxtföretag med gröna fingrar

Forum 9
”Vår inre censurstation och rädsla hindrar oss från att prova det vi skulle vilja göra”, säger Marianne Saarikko Janson som lämnade ett prestigefyllt juristjobb och startade eget.

Med 9,9 i medeltal på skolbetyget är Fondias Marianne Saarikko Janson knappast en typisk företagarprofil. Hon var 28 år då hon grundade bolaget 2004. Målet var att komma bort från den traditionsbundna, stela affärsjuridiken.
”På Fondia ser vi oss själva som jordnära experter. Vi kavlar upp ärmarna och sätter fingrarna i mullen för kundens skull. Vi försöker strunta i vårt expertego, vilket inte alltid är lätt”, berättar hon.
Vi befinner oss tillsammans med Forums fotograf vid Jan Hagelbergs tomatodling i Kyrkslätt. Idén var Saarikko Jansons.
”Min dröm vore en vinterträdgård och citronträd. Men snart skulle väl verkligheten komma emot, med infektioner och skadedjur som tuggar i sig växterna”, skrattar hon.

Trotsade reglerna. För tio år sedan förverkligade hon sin första dröm: att trotsa de oskrivna reglerna inom den affärsjuridiska branschen.
”Det var utmanade att stiga ut ur den fina ’prästrollen’. Jurister anser sig sitta på mystisk kunskap, det är inte meningen att någon annan skall förstå. Bara experterna kan tolka runorna.”
Med sina timbaserade arvoden är advokatbyråer ofta för dyra för andra än storbolag. Det finns en inbyggd lockelse att göra jobbet långsamt och omständligt, i stället för snabbt och effektivt.
På Fondia kan kunden välja LDaaS (Legal Department as a Service) – och låta sköta all löpande juridik för en fast månadskostnad.
”Vi klär oss i kundens mockasiner, säljer resultat i stället för tid. Vanligen kallar man in juridiska experter då man blir stämd, eller för att göra ett stort och viktigt avtal. Vi står kunden bi kontinuerligt, hjälper att identifiera vad den behöver, reagerar på ny lagstiftning, uppdagar risker och skapar värde.”
En typisk Fondiakund har cirka några hundra anställda. Många är tillväxtföretag som håller på att internationaliseras, till exempel Supercell. Andra är stora företag som Kemijoki, eller börsbolag som Sappi.

Marianne Saarikko Janson odlar tillväxtföretag med gröna fingrar.

Marianne Saarikko Janson odlar tillväxtföretag med gröna fingrar.

Sparringpartner. ”Många har sagt: ’du är så modig som grundade ett företag’. Då svarar jag: Finland är varken Nordkorea eller Saudiarabien. Det är en otroligt bra tidpunkt och ett bra ställe att förverkliga sig själv som företagare och kvinna!”
Som ung transaktionsjurist på Hannes Snellman genomlevde Saarikko Janson internet-hajpen kring millennieskiftet.
”Jag gjorde due diligence-uppdrag: rotade i företag för att uppdaga risker och annat ruttet. Då märkte jag att unga små företag som grundats med en stark idé ofta bara tutar och kör, snabbt gör de elementära fel.”
Tanken föddes: en strategisk hjärna som ger juridiska rekommendationer åt tillväxtföretag.
”Jag var så upptagen att jag grävde ner idén. Sedan insåg jag att jag inte vill hålla på med traditionell advokatyr.”
Hon skuttade iväg till Venture Cup,
McKinseys startup-tävling för akademiker.
”Då jag jobbade där blev jag biten av företagarflugan, jag predikade ju entreprenörskapets glädjebudskap åt andra.”
Tillsammans med två diplomingenjörer grundade Saarikko Janson Provestum, som erbjöd strategikonsultering åt mindre företag. Snart ploppade den begravda idén upp till ytan.
”Tänk om jag kunde göra något helt annorlunda inom mitt eget område, juridiken? Jag blev ställd av min egen tanke. Då jag grundade Fondia visste jag att det är såhär jag vill jobba, jag antog att det finns andra som vill lika.”Hon fick rätt. I januari 2004 registrerade Saarikko Janson Fondia, sålde sin andel i Provestum och började utveckla en modern juridisk tjänst. Ledorden var produktifiering och skalbara verktyg som alla kunder kan dra nytta av.
”Bolag har flera gemensamma nämnare, alla behöver inte skräddarsydda kostymer varje gång.”

Gratis. Snart föddes VirtualLawyer, en internetbaserad affärsjuridisk databas med 1 400 artiklar och handgripliga råd, skrivna för icke-jurister. Gratistjänsten har 8 000 användare.
”I början var det jättesvårt att skriva för lekmän. Likasinnade är vana med sin interna jargong. Samtidigt insåg jag att det inte lönar sig att försöka skydda eller gömma bulkinformation. Mervärdet kommer från förädling.”
Saarikko Janson beskriver juristyrket som värst som ett ”gille som sedan 1400-talet idkat inbördes beundran. Men en skyddad struktur kan inte upprätthållas om den är oförenlig med kundens intressen.”
En idealistisk tanke?
”Branschen betjänar vissa sorters kunder väldigt väl, men andras rättsskydd förverkligas inte. Mindre företag har sällan råd att stämma sin avtalspartner. Det utnyttjas pragmatiskt av stora rika företag”, säger hon, men tillägger att Fondia knappast kan hjälpa bort denna brist.
Fondias viktigaste kunder är bolag som är för små för att anställa egen jurist. Som ’familjeläkare’ ger man förebyggande juridiskt stöd vid dagliga ärenden, i stället för att likt en hjärnkirurg rycka in då patienten hotar att förgås.
”Vi förebygger hellre eldsvådor än släcker dem. Vår nya slogan är: ’We law your business’. Vi oljar ditt maskineri med juridiken.”
Med sin serviceattityd vill Fondia sänka tröskeln till juristens kontor, dit många företagare träder in med ungefär lika stor entusiasm som vid tandläkarbesök.
”Branscher med en stark expertidentitet mår bra av att ta kunden i centrum: hur vill du själv bli bemött? Det skall vara chosefritt, inte ta tid att få tag i folk eller skicka dokument.”
För tio år sedan dominerades juridikbranschen av telefax och långa möten. Nu gäller epost, Skype, intra- och extranet samt realtidstransparens.
”En del gamla advokater saknar den gamla världen, de upplever att saker sker för snabbt, att det tär på glamouren. Jag tycker teknologi är roligt. Vem njuter av att stå i kö till en sur banktant?”

Grund. Fondia betyder grund, eller bakgrund på latin. Varför Fondia?
”Det lät lite som Nokia, men det viktigaste var att inte heta ’Saarikko, Janson & Möttölä’. Branschen är för personbunden, jag vill inte personifiera företaget.”
Saarikko Janson satte sin lukrativa karriär på spel.
”Jag upplevde en stark drift. För mig var det inget alternativ att gå i gamla fotspår, jag var kanske inte heller tillräckligt bra för att få ut något av det.”

Läs hela intervjun i pappersversionen!

Torsten Fagerholm text
Karl Vilhjálmsson foto