Många frågetecken kring Northvolts gigaplaner

Hundratals gigafabriker. Elektrifiering och lagring av förnybar energi är nyckeln till ett CO2-neutralt samhälle. Northvolt räknar med att världen i framtiden behöver 100–150 batterifabriker i storleksordningen 32 GWh, som fabriksskissen på bilden.

Om ingen gör något så blir Europas elbilsflotta totalt beroende av asiatiska leveranskedjor, menar Peter Carlsson, svensken som vill bygga en gigantisk batterifabrik i Sverige.

Sällan har väl ett projektbolag fått så omfattande förhandsreklam som den blivande batteritillverkaren Northvolt. Detta för sina storslagna planer, en investering på över 4 miljarder euro och upp­emot 3 000 anställda med tilltänkt start 2023, Europas största om den verkligen blir av.

Under utslagstävlingen med åtta tävlande svenska och två finländska kommuner (Kotka/Fredrikshamn och Vasa) lyckades bolaget få inte bara lokala politiker utan företrädare för hela regioner på fötter med överbud om lokaler, industritomter och annan infrastruktur.

Det slutade inte särskilt överraskande med valet av Sveriges elektrotekniska centrum Västerås, födelseort till Asea som 1986 köpte finländska Strömbergs och 1987 blev ABB genom samgående med schweiziska Brown Boveri.

I Västerås finns ett omfattande nät av leverantörer och kunskapsföretag inom starkströmsteknik, bland dem amerikanska Westinghouse (ägs numera av japanska Toshiba), vars svenska bolag hade sitt ursprung i Asea Atom. Företaget har medverkat vid byggandet av 14 kärnkraftsaggregat i Norden.

Får jag lov. Men Västerås får troligen samsas med Skellefteå i Västerbotten beläget mellan universitetsstäderna Umeå och Luleå i Norrbotten. Skellefteå kommun är en av Sveriges största ägare av vattenkraft som tas från Skellefte­älven. En fördel där är den lägre medeltemperaturen för att minska kostnaderna för nedkylning vid tillverkningen av batterier.

Kylan har bidragit till att Facebook redan 2011 byggde ett datacenter i Luleå. Frågan om fördelningen mellan Västerås och Skellefteå avgörs senare och kan sluta med att endera staden får hela kakan.

Samtidigt måste finansieringen klarna, dessutom en mödosam miljöprövning. Det är Teslas tidigare logistikchef Peter Carlsson som för två år sedan drog igång det som i dag är Northvolt.

Realismen i finansieringen är omöjlig att bedöma i brist på information. I dag har bolaget ett 15-tal anställda, flertalet ingenjörer. Rådgivare uppges vara en tidigare SKF-chef och ordföranden i Atlas Copco.

Peter Carlsson, vd för Northvolt, uppger att bolaget i sommar fått ihop cirka 14 miljoner euro, bland annat lån från statliga Energi­myndigheten på två miljoner, samt ytterligare kapital från statens energibolag Vattenfall en halv miljon euro, och ytterligare en miljon från statliga innovationsverksamheten Vinnova. Ägarfamiljen till Stena (rederi, fastig­heter, återvinning) satsar initialt drygt två miljoner euro. Vidare finns den kände riskkapitalisten Harald Mix med, dock inte via hans framgångsrika Altor.

Allt detta är naturligtvis småpotatis jämfört med vad som krävs när bygget drar igång, beräknat tidigast hösten 2018.

Henric Borgström text

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!