Löntagarnas köpkraft växer i år men minskar nästa år

De finländska löntagarnas köpkraft växer i år med ungefär en halv procent. Den bedömningen gör utredningskommissionen för inkomst- och kostnadsutvecklingen i sin färska rapport.

Nästa år skärps förvärvsinkomstbeskattningen. Dessutom träder en rundradioskatt i kraft i början av 2013 i stället för den gamla tv-licensavgiften. Löntagarnas köpkraft, det vill säga de sammanlagda disponibla reella inkomsterna beräknas minska med 0,6 procent år 2013.

Knappa hälften av försvagningen beror på rundradioskatten. Försvagningen av köpkraften är dock skenbar till denna del, eftersom rundradioskatten till stor del motsvarar det belopp som i dag tas ut i form av licensavgifter, enligt ett pressmeddelande från Finansministeriet.

>> Läs rapporten i sin helhet här.