Kvinnor hyllade enbart män

På Malmö Opera igår kväll, full fart på stadens näringslivsgala med 1 700 åhörare, show, skratt och glädje, vi fick kort information i flashiga filmsnuttar om kandidaterna till de nio priserna:

Årets Företagare (Hossein Sadre med Carpevista, äkta mattor via internet), Jobbkomet (Mobenga IT med 100 anställda), Life Science (Polypeptide läkemedel), Kreativa näringar (Saltimporten företagshotell), Miljö och Hållbar utveckling (InnoVentum små vindkraftverk i trä), Näringslivsrookie (Orbital miljövänlig dusch), Mångfald (Lödde Plåt), Malmöambassadör (norske hotellägaren Petter Stordalen, Nordic Choice Hotels) och Synnerligare insatser för Skånes utveckling (Sven Landelius, VD Öresundsbron, nu ordförande i ESS.)

I de olika kommittéerna som valde bland kandidaterna i de olika klasserna fanns många kvinnor med egna framträdande jobb. Men de utsåg inte en enda kvinna till Årets person.

Som så ofta: Framgångsrika kvinnor verkar inte vara duktiga på att lyfta fram andra kvinnor som lyckats. För övrigt är de sällan intresserade av kvotering.