Klimatångestterapi – rädda världen eller slöseri ?

klimatangest-blogg

Flera borgerliga partiledare hånar rödgröna regeringen för att den öser ut mångmiljonbelopp på ”klimatångestterapi”. Fråga runt, så märker ni snart att ingen i omgivningen har en aning om vad det är, inte heller riksdagsledamöter.

Skattebetalarnas förening har försökt reda ut frågan och den är väl inte den mest opartiska instansen med sin egen ”Slöseriombudsman”.

Studiefrämjandet i Luleå fick 817 000 kronor från statskassans utgiftspost Klimatklivet för projektet ”klimatbanta med klimatångestterapi”. 21 personer skulle lära sig ”banta med biffen” och mycket annat.

Däremot blev det inte som tänkt någon ”klimatkatastrofinformation”.

Luleå kommun bidrog med 50 000 kronor, Region Norrbotten, Luleå Tekniska universitet och Sida (!) med ytterligare stöd. Enligt slutrapporten blev det ett miljonprojekt utan närmare precision om antalet miljoner.

Om bara 21 personer fick terapin blir det troligen minst 50 000 kr per person av skattemedel. Det vore säkert väl använda pengar om projektet blev som slutrapporten sammanfattar ”en succé av stor vikt för klimatet”.

Svenska invånare beräknas enligt Naturvårdsverket i genomsnitt förorsaka utsläpp av 11 ton koldioxid per år (räknat på vad vi släpper ut via all konsumtion, även på utlandsresor och via importerade varor). De 21 som fick terapin för 50 000 kr vardera sägs ha minskat sina utsläpp med ca 5 ton per person, totalt 105 ton. Minskningen grundas på deras egen bedömning.

Skattebetalarnas förening hävdar om man istället köpt utsläppsrätter via EU-systemet ETS för ca 50 kronor per ton hade 20 000 ton sparats (via t ex industri och värmeverk) istället för 105 ton i Luleå hos entusiastiska miljövänner.

Naturskyddsföreningen har fyra tips hur man ska kunna minska sin klimatångest: minska egna utsläpp, påverka omgivningen, engagera sig lokalt och påverka politikerna.

Här ett opartiskt förslag till de åtta partiledarna i fredagskvällens slutdebatt: Halvera tiden av diskussion om vem som ska regera med vem, det ämnet har svenska folket (med undantag för några politiska journalister) tröttnat på för länge sedan.

Använd istället den inbesparade debattiden till förklara hur inte bara 21 personer för 50 000 kronor vardera kan skapa ”en succé av stor vikt för klimatet” med pengar från Riksdagen. Då kan kunskapen spridas gratis till alla oss andra via partiledare, politiska journalister och opinionsbildare. Och då tar vi alla stora kliv till att rädda världen !

Eller är det något som inte stämmer….