Hans Rosling i högform

Man måste hålla käften innan man lärt sig fakta och först därefter kan man börja diskutera, ett av många budskap från en kaxig Hans Rosling, professor i hälsolära vid Karolinska, när han framträdde i en överfull aula på Universitetssjukhuset i Lund.

Rosling har snabbt blivit en internationellt efterfrågad föredragshållare som går hem med sina spetsiga jämförelser och lysande illustrationer som växer fram när han talar till dem. Hans huvudbudskap är att jordens befolkning, ungefär 7 miljarder kommer att växa till ca 11 miljarder år 2100 och att svälten snabbt försvinner.

Då har den ekonomiska standarden vuxit så att befolkningen inte ökar särskilt mycket därefter. Via barnbegränsning hålls antalet barn redan i stort sett oförändrat omkring 2 miljarder. Det är de äldre årgångarna som växer i antal fram till 2100 genom vacckinering och allehanda hälsoåtgärder.

Antalet födslar minskar kraftigt, i Iran är de redan något mindre per kvinna än i Sverige. När födslarna minskar så försvinner också en stor del av barnadödligheten.

Nästan alla asiater var klart fattigare än de fattigaste amerikanerna för några decennier sedan, idag lever den genomsnittlige asiaten på högre ekonomisk nivå än de fattigaste amerikanerna.

Rosling sprutar ut siffror om hur den stora mängden, nästan alla, får allt bättre levnadsomständigheter, hälsa och ekonomi. Det är stor show att se och höra honom i verkligen, skratt nästan varannan minut under en tvåtimmarsföreläsning.

Jag som inte tror på prognoser i ekonomiska sammanhang är ändå böjd att tro något mer på förutsägelser om befolkningen, demografin.

Läs Rosling på http://www.gapminder.org